FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt12/10/2018

Får syskon under 18 år hämta ett barn från förskolan?

Hej, får syskon, som inte har fyllt 18 år, hämta ett barn från förskolan? Finns en åldersgräns för yngre syskon, om föräldrarna informerar förskolan i förväg, att ett yngre syskon ska komma och hämta barnet.

Om det finns en åldersgräns, får en förskolechef bestämma någonting annat mundligt, måste forskolchefen bestämma det här skriftligt eller får förskolchefen inte fatta en sådant beslut?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om familjerätt regleras främst i föräldrabalken (FB)

Som allmän utgångspunkt gäller att föräldrarna, om det föreligger gemensam vårdnad är skyldiga att utgå från vad som är bäst för barnet vid alla beslut som rör (6 kap. 2 a § FB). Dessutom är det föräldrarnas uppgift att ge er barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran samt behandla honom med respekt (6 kap. 1 § FB).Inget annat regleras om hämtning i de lagarna som behandlar barnrätt. Det innebär att föräldrarna är fria att lösa hämtning av sina barn från förskolan av t.ex. ett syskon. Det finns inte någon åldersgräns men det äldre syskonenet bör vara i en lämplig mogen ålder. Att en åtta åring hämtar sitt yngre syskon anses inte vara en lämplig ålder.

Det kan även vara så att förskolan har egna riktlinjer och bestämmelser för vem som får hämta barnen. Vanligt är, av säkerhetsskäl, att endast föräldrar, närstående eller annan som förskolepersonalen i förväg vet ska ansvara för hämtning viss dag tillåts hämta barnet på förskolan. Genom att tala om i förväg för både barnet och personalen vem som ska hämta barnet borde det i så fall inte vara några problem att låta en familjemedlem hämta barnet vissa dagar. Jag råder dig och dina föräldrar att vända er direkt till förskolan med din fråga för att få veta hur de brukar göra.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”