Får styvföräldrar ta bonusbarnens presentpengar?

2018-10-01 i Barnrätt
FRÅGA
Får styvföräldrar ta bonusbarnens presentpengar och sätta in på ett konto som är i styvförälderns namn, trots att barnen själva vill bestämma vad de vill göra med de pengar de fått i present/julklapp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor som rör barn regleras i föräldrabalken (FB). Den som är under 18 år har som huvudregel inte rätt att ansvara över sin egendom (9 kap. 1 § FB). När det gäller barns ekonomiska förhållande och bestämmanderätten i ekonomiska frågor är det därför barnets förmyndare som bär ansvar. Vanligtvis är förmyndare samma person som vårdnadshavare (10 kap. 2 § FB).

Med utgångspunkten att styvföräldern varken är vårdnadshavare eller förmyndare har denne ingen rätt att bestämma över barnens pengar och överföra dessa till sitt egna konto. Skulle styvföräldern däremot vara förmyndare till barnen får denne bestämma hur pengar eller tillgångar ska användas. Förmyndare får även råda över pengar som barnen fått i present/julklapp om det sker på ett omsorgsfullt sätt. Den fria förvaltningsrätten innebär dock att någon särskild tillsyn över förmyndares förvaltning inte sker. Förmyndare har därför tyvärr stora möjligheter att bestämma över vad de anser att presentpengar ska användas till och därmed bortse från barnets vilja.

För att sammanfatta har styvföräldern ingen rätt att lägga beslag på pengarna om denne inte är barnens förmyndare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mikaela Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1139)
2019-03-23 Gäller muntligt umgängesavtal?
2019-03-21 Bonusförälders skyldigheter mot sambos barn efter giftermål
2019-03-20 Vårdnad om barn vid vårdnadshavares bortgång
2019-03-19 Kan jag bestämma vem som ska hämta/lämna barnen i skolan på pappans vecka?

Alla besvarade frågor (66986)