Får styrelsen kalla till en extra stämma för att hålla en omröstning i en redan berörd fråga?

2019-06-25 i Föreningar
FRÅGA
Hej, Vid ordinarie årstämma i maj röstade vår förening nej till råvindskonventering och tillhörande flytt av vindsförråd till källaren. Utdrag ur protokollet: ""Det innebär att stämman avslagit förslaget till flyttning av förråd. Beslutet innebär således att styrelsens förslag att upphandla och avyttra råvinden inte kan genomföras." Efter bara tre veckor kallade styrelsen till extrastämma på ett antal medlemmars begäran.På denna extrastämma skall vi åter igen rösta om flytt av vindförråd. Inget nytt har tillkommit eller förändrats i frågan.Den extra stämman ska hållas i nere i källaren, 2 dagar efter midsommarhelgen, mitt i semestertider.Är det verkligen ett ok förfarande av Styrelsen att släppa fram en ny omröstning? Borde inte årsstämmans beslut respekteras och gälla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Den lag som gäller för bostadsrättsföreningar är bostadsrättslagen. I lagen anges att 6 kap. i lagen om ekonomiska föreningar gäller för bostadsrättsföreningar (9 kap. 14 § bostadsrättslagen).

Styrelsen har en skyldighet att kalla till extra stämma om minst en tiondel av samtliga röstberättigade, eller det mindre antal som framgår av stadgarna, skriftligen begär att en extra stämma ska sammankallas (6 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar). I detta fall är det alltså ok av styrelsen att kalla till en extra stämma och släppa fram en ny omröstning (förutsatt att de antal medlemmar som begärde detta motsvarar en tiondel eller det som står angivet i stadgarna).

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor får du gärna återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll