Får styrelsemedlem i bostadsrättsförening sprida information från medlem

2020-09-06 i Bostadsrätt
FRÅGA
Får en styrelsemedlem i en bostadsrättsförening berätta för min granne vad jag skrivit i mejl jag adresserat till styrelsen? Bakgrunden är att jag blivit trakasserad av denna granne. Styrelsen som nu saknar ordförande ställer sig bakom hen. Jag har begärt ut all korrespondens som rör mig men nekats av styrelsen. Grannen upplever jag som aggressiv och jag har blivit biten av hens hund i samband med att jag flyttade från min bostad. Händelsen är polisanmäld men ärendet nedlagt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lagstadgad tystnadsplikt för styrelsen i bostadsrättslagen, men tystnadsplikten följer av styrelsens ansvar att väl vårda föreningens angelägenheter (till exempel vad avser upphandling, framtidsplaner eller överväganden för problemhantering vid tvist) och därutöver även vårda enskilda medlemmars intresse av att inte få för dem känslig information spridd. Man kan säga att tystnadsplikten följer av allmänna föreningsrättsliga principer. Information som styrelsen hanterar vid sina möten ska inte lämna styrelserummet. Det är viktigt att den typen av information hanteras med varsamhet och gott omdöme så att varken en enskild bostadsrättshavare eller föreningen lider skada.

Om stämman skulle finna att styrelseledamöterna kan ha skadat föreningen eller dess medlemmar kan stämman välja att inte bevilja ansvarsfrihet, vilket innebär att föreningen förbehåller sig rätten att kräva ersättning för ekonomisk skada från enskilda styrelseledamöter. Jag råder dig därför att påtala vikten av att inte ta parti för en enskild medlem då styrelsens ansvar omfattar samtliga medlemmars intressen.

Vad gäller din begäran om att ta del av korrespondens ska sägas att bostadsrättsföreningar inte omfattas av offentlighetsprincipen. Av det skälet saknas rätt att ta del av något annat än beslut som berör medlemmen samt utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Jag hoppas att du har fått någorlunda vägledning i dina frågor. Tveka inte att höra av dig om det uppstår fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Linn Engdahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1143)
2021-02-28 Kan en bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?
2021-02-26 Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande
2021-02-20 Äganderätt vid bostadsköp
2021-02-19 Kan bostadsrättsföreningen ta ut straffavgift för sopsortering?

Alla besvarade frågor (89750)