Får socialtjänsten trakassera och skriva vad som helst i barns journaler?

2019-06-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
hej jag har en fråga får socialtjänsten t5rakassera en hur mycket som heöst och skirva skit i barnens journarler ??//
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret är nej. En socialtjänst som trakasserar bryter helt klart mot 1 § socialtjänstlagen. Enligt denna paragraf ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Det ligger i sakens natur att en socialtjänst som trakasserar inte uppfyller detta. Socialtjänsten ska alltid behandla enskilda med respekt och försöka utveckla den enskilde utifrån dennes individuella situation.

Gällande journaler är socialtjänsten skyldiga att beakta saklighet och objektivitet enligt 1 kap 9 § regeringsformen, samt att ha ett korrekt språk fritt från egna värderingar i sin journalföring. Bara sånt som är relevant för det aktuella ärendet (och driver det framåt) ska skrivas ner. En massa (för ärendet) irrelevant information ska alltså inte skrivas ner. Socialtjänsten får alltså inte skriva en massa onödig "skit" om dina barn utan endast skriva det som är relevant för ärendet.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (485)
2019-12-04 Hur förvaltningslagen omfattar socialtjänsten.
2019-12-03 Folkbokföring av studenter
2019-11-30 Myndigheters plikt att kommunicera tillfört material
2019-11-30 Överklaga beslut om tvångsvård med stöd av LVU

Alla besvarade frågor (75291)