Får Socialtjänsten samtala med ett barn utan vårdnadshavarnas vetskap?

2020-09-28 i Barnrätt
FRÅGA
Ha socialtjänsten prata med minderåriga barn utan förälders vetskap?
SVAR

Hej,

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om Socialtjänsten får samtala med ett barn utan vårdnadshavarnas vetskap.

Vid åtgärder inom socialtjänsten som rör barn ska principen om barnets bästa särskilt beaktas, enligt 1 kap. 2 § socialtjänstlagen. Det innebär att barnets ställning stärks och att alla åtgärder sker i enlighet med vad som är bäst för barnet. Eftersom jag saknar mer information gällande er situation som ålder på barnet exempelvis kan jag inte uttala mig om det skett i enlighet med barnets bästa. Oavsett, så är det en främmande situation som barnet ställs inför, med främmande människor och dessutom utan sina föräldrar. Barnet har dock alltid rätt att komma till tals om hen själv vill det, enligt 11 kap. 10 § socialtjänstlagen. När det gäller barn under 15 år är det oklart hur barnets rätt att komma till tals ska behandlas i förhållande till om det saknas samtycke från vårdnadshavarna till ett enskilt samtal med barnet.

Om barnet har en tillräcklig ålder eller mognad för att själv besluta om att medverka i samtalet får dock socialtjänsten ensam samtala med barnet, enligt 3 kap. 5 § socialtjänstlagen. Att socialnämnden kan hålla samtal med barnet utan vårdnadshavares samtycke motiveras av att vårdnadshavarna inte ska kunna hindra att samtal genomförs med barnet när det, i det enskilda fallet, är sakligt motiverat att hålla samtal. Det kan exempelvis handla om att det är nödvändigt att hålla samtal med barnet för att socialtjänsten ska kunna samla in tillräckligt med underlag för att avgöra om någon insats krävs eller i vilken omfattning behovet av insatser för barnet är. (Se prop. 2009/10:192 s. 16)

Rent allmänt gäller dock att en utredning som rör barn ska bedrivas i samråd med barnets vårdnadshavare. Utgångspunkten är därför att vårdnadshavares inställning till att ett samtal hålls med barnet ska efterfrågas och i största möjliga mån beaktas.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1681)
2021-04-22 Barn som inte vill umgås med förälder
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?

Alla besvarade frågor (91415)