Får socialtjänsten gå in i hyresvärdens rum när de granskar en inneboende?

2018-10-23 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Får socialen gå in i mitt rum (jag är hyresvärd) om min inneboende är den dem granskar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är nej. Om socialtjänsten mot din vilja väljer att gå in i ditt rum bryter de mot grundlag i form av (2 kap 6 § Regeringsformen) samt dessutom mot europakonventionens artikel 8. Grundregeln är enkel, socialtjänsten måste alltid ha ditt samtycke vid dessa typer av hembesök då deras utredning bygger på 100 % frivillighet från den som utreds.

I detta fall anser jag att det vore extra allvarligt om socialtjänsten (mot din vilja) skulle beträda ditt rum. Detta grundar jag på att du överhuvudtaget inte utreds av socialtjänsten och att den inneboende som utreds (förmodligen) inte har tillgång till ditt rum. Det vore en annan femma om den inneboende som utreds tillåter socialtjänsten att komma in i det rum han/hon hyr av dig. Den inneboende ska dock inte ha så långtgående befogenheter att även kunna tillåta socialtjänsten att besöka rum denne inte ens har tillgång till i bostaden.

Svaret på din fråga är alltså att socialtjänsten absolut inte får gå in i ditt rum utan ditt medgivande. Ett medgivande från din inneboende spelar ingen roll i sammanhanget utan det är ditt medgivande som gäller. Skulle socialtjänsten ändå gå in i ditt rum bryter man mot grundlag och skulle med all sannolikhet bli utsatt för kraftig kritik från Justitieombudsmannen (JO).

Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (402)
2019-03-17 Skicka handling på annat sätt än per post
2019-03-16 Underhållsskyldighet för barn placerat på HVB-hem
2019-03-16 Överklaga ett beslut som vunnit laga kraft
2019-03-16 Anmälan till Socialnämnden om att barn far illa

Alla besvarade frågor (66986)