Får socialnämnden prata med barn utan att förälder är med eller har förälder rätt att säga nej?

2018-11-02 i Barnrätt
FRÅGA
Får socialnämnden prata med barn som är 11 och 13 år, utan att förälder är med? Eller har förälder rätt att säga nej, eller säga att ena/båda föräldrarna ska vara med?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vad som gäller när socialnämnden ska utreda frågor som handlar om barn finns det regler om i socialtjänstlagen (SoL). Jag kommer skriva om barns vårdnadshavare i mitt svar, eftersom reglerna gäller vårdnadshavare och inte föräldrar. Vårdnadshavare och förälder är ju ofta men inte alltid samma person, så det är viktigt att notera.

När socialnämnden har påbörjat en utredning får de prata med barnen utan vårdnadshavare

Om socialnämnden inleder en utredning för att ta reda på om barn behöver hjälp på något sätt så har barnet rätt att komma till tals och för fram sina åsikter. Det här får göras genom att socialnämnden pratar med barnet och det behövs inte samtycke från barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavarna måste inte heller vara med vid samtalet (SoL 11 kap. 10 §).

Det finns ingen åldersgräns för samtal utan vårdnadshavares samtycke.

Samverkan med vårdnadshavare är viktigt men de får inte hindra en viktig utredning

Anledningen till att socialnämnden får prata med barn utan att vårdnadshavarna samtycker är att vårdnadshavare inte ska kunna hindra socialnämnden från att göra en ordentlig utredning när ett barns hälsa och säkerhet står på spel. Barnet står alltid i fokus i utredningen, så om socialnämnden bedömer att ett samtal är viktigt för barnets skull kan de bortse från vårdnadshavarnas vilja.

Dock ska socialnämnden försöka genomföra utredningar i samverkan med vårdnadshavarna. Socialnämnden ska alltså inte bara bestämma att genomföra ett samtal mot vårdnadshavarnas vilja utan vidare. I varje fall ska de göra en bedömning av om samtalen är motiverade och i så fall också försöka genomföra dem i samförstånd med vårdnadshavarna.

Sammanfattningsvis ska socialnämnden försöka genomföra utredningar som gäller barn i samverkan med barnens vårdnadshavare. Går inte det och gör socialnämnden bedömningen att de behöver prata med barnen, så får socialnämnden göra det utan vårdnadshavarens godkännande och utan att vårdnadshavarna är med.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1138)
2019-03-21 Bonusförälders skyldigheter mot sambos barn efter giftermål
2019-03-20 Vårdnad om barn vid vårdnadshavares bortgång
2019-03-19 Kan jag bestämma vem som ska hämta/lämna barnen i skolan på pappans vecka?
2019-03-19 Kan socialnämnden omhänderta mitt barn om jag är en bra förälder?

Alla besvarade frågor (66922)