Får släktingar till testamentstagare bevittna testamente?

Min moster är avliden och efterlämnade ett testamente. Inga bröstarvingar finns. Legala arvingar är åtta syskonbarn. Enligt testamentet ska allt tillfalla två av syskonbarnen (syskon) med respektive make/maka. Moster var 94 år när testamentet skrevs och är inte handskrivet varför hon förmodligen fått hjälp av testamentstagarna. Testamentet är sedan bevittnat av dotter och måg till två i testamentet namngivna personer. Enligt mig är detta jäv, då jag läst mig till att testamentet inte får bevittnas av någon som är släkt till testamentstagaren. Jag vill alltså klandra testamentet. Har jag rätt??

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om testamenten och testamentsvittnen finns i ärvdabalken (ÄD). Det ställs som du verkar ha förstått vissa krav på vittnena för att testamentet ska anses giltigt. Frågan om vilka som får vara vittnen regleras i 10 kap. 4 § (här). Där föreskrivs först och främst att testatorns, i detta fall din mosters, make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till henne inte får vara vittne. På denna punkt finns alltså ingen grund för klander. Därutöver föreskrivs dock att ingen får bevittna ett testamentsförordnande till honom eller henne själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne.

Som jag uppfattar din fråga har din mosters testamente bevittnats av dotter och svärson till två av testamentstagarna. Eftersom dottern i rätt uppstigande led är släkt med två av testamentstagarna och dotterns make står i svågerlag till samma personer blir följden enligt 13 kap. 1 § att testamentet är ogiltigt till denna del (se här). Testamentet blir alltså inte helt ogiltigt, utan det är endast det berörda förordnandet i testamentet som blir ogiltigt.

Om du som arvinge till testatorn vill klandra testamentet ska du enligt 14 kap. 5 § väcka klandertalan vid tingsrätt inom sex månader från det att du blivit delgiven testamentet (se här). Efter tidsfristens utgång kan testamentet inte angripas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”