Får skolan servera endast vegetarisk mat?

FRÅGA
Har skolan rätt att enbart servera vegetariskt mat
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom jag inte vet om din fråga gäller grundskolan eller gymnasiet kommer jag att gå igenom vad som gäller för båda alternativen. Jag kommer börja med att förklara vad som gäller i grundskolan.

Vegetarisk mat i grundskolan

Regler om skolmaten i grundskolan hittar vi i skollagen. Där står det bland annat att eleverna ska erbjudas "näringsriktiga skolmåltider" (1 kap. 10 § skollagen). Om det är en kommunal grundskola är det kommunen som har ansvar för att skolmaten är näringsrik. Det är också kommunen som bestämmer vilken mat som ska serveras. Det är alltså tillåtet för skolorna att endast servera vegetarisk mat, så länge maten når upp till kravet på näringsriktighet.

I Livsmedelsverkets rekommendationer går det att läsa om vad som är näringsriktig skolmat. Där finns det också särskilda rekommendationer som talar om vad skolan ska tänka på om de serverar vegetarisk mat. Om skolan följer de rekommendationer som ges kommer alltså maten troligen att vara näringsriktig.

Vegetarisk mat på gymnasiet

Det finns ingen lag som säger att gymnasieskolorna måste servera skolmat överhuvudtaget, utan detta är upp till varje kommun att besluta. Det finns inte heller någonting som hindrar gymnasieskolorna från att endast servera vegetarisk mat om skolmat erbjuds.

Sammanfattning

För att sammanfatta har alltså både grundskolan och gymnasiet rätt att endast servera vegetarisk mat i skolan. I grundskolan ställs däremot krav på att maten ska vara näringsriktig. Om skolan följer Livsmedelsverkets rekommendationer är det däremot inget problem att laga vegetarisk mat som fortfarande är näringsrik.

Jag vill också avsluta med att säga att eleverna på skolan alltid har rätt till inflytande över sin utbildning (4 kap. 9 § skollagen). Om man som elev har synpunkter på skolmaten och vad som serveras rekommenderar jag därför att man pratar med exempelvis rektorn på skolan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?