FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning30/06/2022

Får skadestånd utmätas?

Hej, jag blev häktad 3 månader 2018 och åtal väcktes 2021 februari och rättegången hölls 2021 oktober. Jag blev frikänd från alla misstankar i tingsrättens dom (gällde grovt narkotikabrott). Min fråga nu är: jag har ansökt om skadestånd men från och med 1 juli 2022 så går alla skadestånd via kronofogden ifall det blir en utmätning eller inte. Jag har en beviljad skuldsanering sedan 2020. Kan kronofogden göra utmätning på mitt skadestånd under min skuldsanering? Värt att nämna är att jag inte behöver betala något under min skuldsanering.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller utmätning så föreligger vissa begränsningar för vad kronofogdemyndigheten får utmäta. Exempelvis ska egendomen tillhöra gäldenären i fråga (4 kap. 17 § Utsökningsbalken). Gällande skadestånd finns vissa specialregler för utmätning. Om en person har rätt till skadestånd på grund av personskada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller annat sådant så får det inte utmätas innan dess att skadeståndet utbetalats till personen (5 kap. 7 § Utsökningsbalken). Om skadeståndsersättningen har utbetalats får den dock  utmätas, men detta gäller endast förutsatt att ersättningen inte avskilts från övriga tillgodohavanden (5 kap. 7 § andra stycket Utsökningsbalken). I realiteten innebär detta att om skadeståndsersättningen sätts in på samma konto som exempelvis du erhåller lön till så kan pengarna utmätas, men om du har ett separat bankkonto för skadeståndsersättningen så kan medlen inte utmätas. 

Min rekommendation är därmed att du öppnar ett separat bankkonto för inbetalning av skadeståndsersättningen. Detta gör du för att undvika att ersättningen kan utmätas av kronofogdemyndigheten.

Med vänliga hälsningar

Amanda LaulumaaRådgivare