FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott19/02/2018

Får scout bära kniv enligt knivlagen?

Får jag som scoute bära kniv om jag har knivbevis på allmän plats?

T.e.x om vi ska på ett läger och vi ska ses vid en tågstation får jag då ha den på mig eller är det olagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förbud avseende kniv finns i den s.k. knivlagen som du hittar här.

Huvudregeln är att det är förbjudet att bära kniv och andra stick- och skärvapen på allmän plats, inom skolområden och i fordon på allmän plats (1 § första stycket). Förbudet gäller dock inte om det finns särskilda föreskrifter om att kniven ingår i utrustning för viss tjänst/uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till dess art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.

Det måste därmed göras en bedömning i varje enskilt fall om innehavet kan anses vara befogat. Man tar då bland annat hänsyn till vad för syfte innehavaren har till att bära kniven. I praxis så anses syftet att bära kniv för att kunna försvara sig inte vara befogat (NJA 2011 s. 556). Däremot brukar fritidsändamål anses omfattas av undantaget från förbudet. Hur man förvarar kniven när man bär den med sig kan också påverka bedömningen, t.ex. om man har den fickan så är den mer lättillgänglig och utgör en större fara än om den är nerpackad i en väska. En annan faktor är knivens storlek i förhållande till innehavarens behov. Alltså kan endast knivar i normal storlek för ändamålet scouting anses befogade för det ändamålet (det är dock alltid förbjudet för en person under 21 år att inneha springstiletter eller springknivar).

Huruvida innehavet är förbjudet är därmed beroende av ett flertal faktorer, som bland annat hur du förvarar kniven när du bär den med dig. Om du förvarar den i sitt hölje väl nedpackad i en väska och har som syfte att ta med dig kniven för fritidsändamål (scoutläger) och om kniven utgör en "normal scoutkniv" så bör inte innehavet omfattas av förbudet och det bör därmed vara tillåtet. Det faktum att du har knivbevis skulle kunna fungera som bevis för att du har med dig kniven för fritidsändamål.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo