Får samfällighet utfärda parkeringsböter?

2017-09-04 i Parkeringsböter
FRÅGA
Inom den samfällighet där jag bor så har man beslutat att invånarna inte får parkera på gästparkeringsplatser. Har samfälligheten laglig rätt att utfärda parkeringsbot om någon boende i samfälligheten ändå parkerar sin bil på gästparkeringsplatsen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gällerfelparkering på allmän plats/ kommunens mark så kallas detta för felparkeringsavgift. Det är antingen polis eller kommunens förordnade parkeringsvakter som får utfärda parkeringsanmärkning, 5 § Lag (1976:206) om felparkeringsavgift. Kommunens parkeringsvakter är de som uppfyller villkoren i 5 & 6 § i Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.


När det gäller felparkering på privat mark så kallas detta för kontrollavgift. Det är markägaren av parkeringsområde eller förbjudet parkeringsområde som har rätt att ta ut en kontrollavgift, 1 § Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Det framgår inte i lagen vad ”markägare” innebär. Men om ni som samfällighet äger marken så bör ni kunna uppfylla villkoren för att utfärda kontrollavgift.

Viktigt att tänka på är att skyltar om parkeringsvillkoren är synliga och tydliga, 3 §, samt inte överstiger felparkeringsavgiften som finns i kommunen, 4§.


Sammantaget… om ni äger marken bör ni uppfylla villkoren för att utfärda kontrollavgifter för felparkering på privat mark. Om ni inte äger marken så är det polis eller kommunens förordnade parkeringsvakter som utfärdar felparkeringsavgift. Möjligtvis kan ni kontakta kommunen och fråga mer.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Frida Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (473)
2021-07-19 Markägares rätt att utfärda kontrollavgift
2021-07-14 Kan jag överklaga parkeringsboten om jag parkerat för nära en korsning?
2021-07-09 kontrollavgift trots p-skiva - vad gäller?
2021-07-06 Kan man få två parkeringsböter på samma ställe under 24 timmar?

Alla besvarade frågor (94368)