Får säljare neka bud

2021-04-13 i Köpavtal
FRÅGA
Hej,Jag gav bud som är 10.000 mer än utgångspriset till ett hus nästan en månad sedan. Men mäklaren säger säljaren förväntar högre bud hon är inte nöjd med buden, drf hon säger vi har inget brottom för att sälja huset. Hur längre sånt budgivning kan drå?För säljaren vara missnöjd med bud som är högre än utgångs priset?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur länge en budgivning på en fastighet får pågå samt om säljaren av fastigheten har rätt att neka ett bud som är högre än utgångspriset.

Din fråga regleras i jordabalken (JB)

För köp av en fastighet krävs ett skriftligt avtal som båda parter undertecknar
En fastighet är mark (1 kap. 1 § JB). Vid en husaffär köper man i regel fastigheten som huset står på. Huset ingår i regel vid ett sådant fastighetsköp. Vid köp av fastighet gäller att köpeavtalet måste vara skriftligt och undertecknat av båda parter för att vara giltigt (4 kap. 1 § JB). Eftersom inget bindande köpeavtal kommer till stånd förrän ett skriftligt avtal har undertecknats av både köparen och säljaren har säljaren något som kallas fri prövningsrätt. Med fri prövningsrätt menas att säljaren har rätt att avbryta en försäljning eller ändra villkoren för en försäljning fram till dess ett juridiskt bindande köpeavtal finns. Säljaren får alltså fritt välja till vem, till vilket pris, hur och när bostaden ska säljas.

Vad innebär detta för dig
Säljaren har fri prövningsrätt till dess att ett skriftligt köpekontrakt har undertecknats av båda parter vid fastighetsköp. Med fri prövningsrätt är säljaren inte bunden att sälja till det högsta budet eller till ett bud som är högre än utgångspriset. Säljaren har rätt att sälja hur och när denne vill och kan när som helst avbryta en försäljningsprocess eller påbörja en ny försäljningsprocess. En budgivning kan alltså pågå så länge säljaren vill att den ska pågå.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (209)
2021-08-17 Om part avlider efter köpekontrakt men innan köpebrev - vad gäller?
2021-08-16 Ångra husköp efter påskrivet köpekontrakt
2021-07-29 Får jag köpa min köpares lägenhet?
2021-07-25 Vad krävs för att en husförsäljning ska vara giltig?

Alla besvarade frågor (96583)