Får rektor/lärare gå igenom appar, kamerarulle etc. på en elevs mobiltelefon?

Hej jag går i högstadiet och det hände en incident i skolan och en person hade filmat detta. Folk hade skyllt på mig och sagt att det var jag som filma och då blev jag inkallad till rektorn och några lärare och rektorn gick igenom min telefon. De gick i genom kameran, kamera rullen och olika slags sociala medier men de trodde fortfarande inte mig. Min fråga till er är: Får lärarna ta en elevs telefon och gå igenom foton sociala medier och andra privata appar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga bör rimligtvis vara nej. I skollagen finns bestämmelser som säger att en rektor eller lärare får vidta de åtgärder som är motiverade för att exempelvis säkra elevernas trygghet eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

En lärare får således omhänderta en mobiltelefon från en elev om denna telefon används på ett sätt som är störande för utbildningen eller kan utgöra en fara för säkerheten (5 kap 22 § skollagen). Denna mobiltelefon ska då som huvudregel lämnas tillbaka till eleven senast vid skoldagens slut (5 kap. 23 § skollagen).

En lärare eller rektor får alltså ta din telefon om de anser att den stör miljön (tryggheten, studieron etc). Det finns däremot inte något som helst lagstöd för att rektor eller lärare ska få undersöka och kontrollera själva innehållet i en elevs mobiltelefon. Varken rektor eller lärare har alltså rätt att öppna din telefon mot din vilja och ska således hålla fingrarna borta från din kamerarulle och dina sociala medier.

Det bör understrykas att det ur integritetssynpunkt torde vara synnerligen allvarligt att skolans personal tvingar sig in elevers mobiltelefoner mot deras vilja. Man kan ju fråga sig vad som skulle hända om en elev vägrar öppna sin låsta telefon. Ska rektor/lärare då tvinga eleven att säga sin kod eller kanske än värre, sätta elevens finger mot fingerkodläsaren? Dessa metoder är knappast värdiga en högstadieskola i en rättsstat.

Lärarna och rektorn saknar alltså lagstöd för att agera på det sätt du beskriver i din fråga och hade förmodligen fått hård kritik från Justitieombudsmannen (JO) vid en eventuell anmälan.

Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo