Får privatperson provocera fram brott från en pedofil?

FRÅGA
Får jag som privatperson provocera brott om det rör sig om pedofili? Ex. får jag lägga ut en profil och posera som en 14-åring för att sedan möta upp med förövaren och ringa polis till plats?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det är tillåtet att som privatperson provocera fram ett brott. Du vill specifikt veta huruvida det är möjligt att provocera en pedofil på så sätt att han eller hon kan bli gripen av polis.

Allmänt om brottsprovokation

Polisen får inte ägna sig åt brottsprovokation. Däremot är det som huvudregel tillåtet för en privatperson att göra det. Man måste dock vara försiktig i det sammanhanget eftersom man lätt kan hamna i gränslandet att själv begå något brott när man ägnar sig åt brottsprovokation. Till exempel så skulle person A som köper narkotika av person B i syfte att få B fälld för narkotikabrott också dömas för narkotikabrott (Hen har ju köpt narkotika som även det är brottsligt). Så länge det man gör inte motsvarar ett brott i sig är det dock helt okej för privatpersoner att ägna sig åt brottsprovokation.

Provokation mot en pedofil

I det fall du pratar om kan det dock bli svårt att få någon fälld för brott. Det är inte i sig olagligt att vara pedofil (däremot är det olagligt att utsätta barn för sexuella övergrepp). Eftersom du emellertid inte är en 14-åring (jag tolkar din fråga som att du är myndig) är det inte självklart att en eventuell pedofil skulle göra sig skyldig till något brott genom att skriva till dig. Enligt 6:10a brottsbalken (BrB) döms den som stämmer träff för att utföra sexuella handlingar mot ett barn för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte om han eller hon stämmer träff med barnet. Eftersom att du inte är ett barn är det inte brottsligt för pedofilen att stämma träff med dig trots att han eller hon tror att du är ett barn. Bestämmelsen tar bara sikte på bestämda träffar med folk som faktiskt är barn.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det är helt okej för en privatperson att ägna sig åt brottsprovokation så länge man inte själv i samma veva gör sig skyldig till brott. Eftersom det kan vara svårt att veta var gränsen går är det därför inte att rekommendera. Det är även i det exempel du tar upp i din fråga inte särskilt troligt att provokationen skulle få avsedd effekt eftersom pedofiloen du försöker provocera inte nödvändigtvis begår något brott genom att skriva och bestämma träff med dig eftersom du inte är ett barn.

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (387)
2021-02-28 Får en 20plusare vara tillsammans med en fjortonåring?
2021-02-28 Vilket brott begår en lärare som erbjuder sin elev högre betyg i utbyte mot sex?
2021-02-28 Hur går man tillväga om man blivit utsatt för våldtäkt?
2021-02-28 Vad är den genomsnittliga strafftiden för våldtäkt?

Alla besvarade frågor (89880)