Får privata markägare begära att felparkerare betalar en kontrollavgift?

FRÅGA
Vår samfällighet har en privat parkeringsyta. Är en tydlig skyltning med lydelsen "privat parkering, överträdelse beivras" tillräcklig för att vi har rättighet att påföra felparkerare en kontrollavgift?
SVAR

Hej!

Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så äger ni i samfälligheten även marken till parkeringsytan. Era rättigheter gällande kontrollavgifter kommer då hanteras i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP), eftersom ni äger marken som utgör parkeringen, se LKOP 1 § 1 stycket.

Bara för att förtydliga så är det endast markägaren som kan göra detta!

Er nutida skylt är inte tillräcklig:

Som markägare med en privat parkering så måste man uppfylla vissa krav om man ska kunna ta ut en kontrollavgift.

Kraven framgår av LKOP 3 § och vägmärkesförordningen 1 kap. 10 §:

1. Det ska framgå av tydlig skyltning på platsen att det är en privat parkering och de villkor ni har (för att försäkra er om att ni uppfyller tydlighetskravet så kanske ni vill uttrycka att ett intrång medför en kontrollavgift).

2. Skyltarna ska vara vägmärken (jag har inte hittat tydliga anvisningar för vad som räknas som ett vägmärke, men min bedömning är att er skylt inte ett vägmärke).

3. Det ska finnas en tilläggsskylt med markägarens (eller ombudets) namn och telefonnummer (jag uppfattar det som att ni inte har en sådan skylt).

När er markering uppfyller dessa krav så kommer ni kunna ta ut en kontrollavgift.

När ni tar ut en kontrollavgift så finns det vissa krav:

Om ni sedan tar ut en kontrollavgift så får man vara uppmärksam på att denna avgift inte överstiger motsvarande felparkeringsavgift i er kommun, se LKOP 4 §.

Mina rekommendationer:

Jag hade tagit kontakt med Transportstyrelsen, de hanterar reglerna inom detta området (de kan förtydliga exakt vad som menas med "vägmärken" till exempel). Deras kontaktuppgifter hittar du här, de brukar vara snabba på att svara.

När ni väl har fått ordning på skyltarna, så är det bara att köra på med kontrollavgifter för felparkerare!

Jag hoppas att detta förtydligade dina möjligheter!

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (589)
2019-08-15 Finns det en lag som kräver att man kan försörja sig själv?
2019-08-08 Konsekvenser av att bli omhändertagen enligt LOB
2019-08-04 Hur får jag palmolja att bli förbjuden?
2019-07-31 Kan jag tvinga min exman att ta hand om vår gemensamma hund?

Alla besvarade frågor (72058)