FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen29/04/2017

Får priset för en tjänst höjas på grund av att företaget missat att ta upp en kostnad i offerten?

Vi har fått en offert för tillbyggnad av altan och accepterat den. Även skrivit under ett Hantverkarformulär och

skickat in. I offerten ingår pris för material och kostnader för arbete. Det star "ungefärligt pris 128 204 sek"

Nu uppger företaget att dom har glömt material för 18.500 sek I offerten och vill därmed korrigera priset med

dessa 18.500 sek

Gäller fortfarande den offerten som vi skrivit under? måste vi acceptera en höjning av priset?

Lawline svarar

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!


Konsumenttjänstlagen är tillämplig

I ert fall blir konsumenttjänstlagen tillämplig, eftersom ni köpt en tjänst i form av tillbyggnad av en altan från ett företag. (se 1 och 1a §§ konsumenttjänstlagen)


Prishöjningen ligger inom lagens gräns

I och med att priset (128 204 kr) har försetts med en reservation om att det är ungefärligt ska det anses vara en ungefärlig prisuppgift. Detta bör även gälla trots att det är en sådan exakt summa. När ett ungefärligt pris har uppgetts får det som högst bli 15 % dyrare än det angivna priset. Denna gräns gäller så länge ni inte avtalat om någon annan procentsats. I mitt svar utgår jag dock från att det är 15 % som gäller. 18 500 kr är ca 14,4 % av 128 204 kr. Prishöjningen är alltså okej, även fast ni redan accepterat offerten. Efter denna prishöjning kommer företaget dock inte få höja priset särskilt mycket mer, bara med maximalt ca 0,6 %. (se 26 § 2 st konsumenttjänstlagen)

De hade inte fått höja priset om priset som angivits inte varit ungefärligt, då hade företaget fått stå sitt kast för att de missat att ta upp material för 18 500 kr. Det är dock vanligt att företag anger ungefärligt pris för att ha utrymme för prisförändringar.


Möjlighet till avbeställning

Ni har rätt att avbeställa tjänsten, men ni kan då bli skyldiga att betala ersättning till företaget för dess förluster på grund av avbrytandet. Om tillbyggnationen redan har påbörjats måste ni ersätta företaget för de kostnader som företaget hunnit lägga ut. Det kan även bli aktuellt med ersättning till företaget för kostnader för det som är kvar att utföra av tjänsten och även andra förluster som företaget haft på grund av att det till exempel tackat nej till andra arbeten. Det kan vara så att företaget angett en bestämd ersättning vid avbeställning i ert avtal, i så fall gäller den så länge beloppet är rimligt. Viktigt att komma ihåg är att ni inte behöver ange något skäl för avbeställningen. (se 42 § konsumenttjänstlagen)


Sammanfattning

Prishöjningen är acceptabel enligt konsumenttjänstlagen, eftersom det ungefärliga priset inte överskrids med mer än 15 %. Vill ni inte längre ha tjänsten kan ni avbeställa den, dock kan ni då bli skyldiga att betala ersättning till företaget.


Hoppas ni har fått svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare