Får polisen underlåta att hämta min stulna hund

FRÅGA
Hej har blivit bestulen på min hund.. jag vet vart hon är men polisen vägrar ta henne därifrån säger att dom inte får. Trots ägarbevis. Händelsen är såklart polisanmäld. Har själv försökt ta tillbaka henne men han som stulit henne ringer polisen varje gång och han får behålla henne. Så min fråga är får verkligen polisen bete sig så här, dom har väl rätt att ta en stulen hund?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Juridisk sett betraktas djur som egendom. Under förutsättning att du har haft äganderätten till hunden kan handlingen vara stöld. Du har gjort rätt i att polisanmäla ärendet då det rör sig om stöld. Förutsättningarna för att stöld ska föreligga är att en person olovligen ska ha tagit hunden med uppsåt att tillägna sig den och att detta har inneburit ekonomisk skada för dig som ägare, se 8 kap 1 § brottsbalken.


Får polisen göra så?

Polisen har en prioritetsordning för vilka ärenden som skall utredas först, detta skulle kunna vara en anledning till varför de inte har agerat i ditt fall. Det förekommer inte när du anmälde ärendet därför kan jag inte svara på om det har tagit oskäligt tid eller liknande. Du kan alltid JO-anmäla polisen.


Huvudregeln är att du inte får lov att återta din stulna hund

Huvudregeln är att du inte får ta tillbaka din hund som stulits från dig eftersom det skulle utgöra självtäkt, vilket är ett brott och resulterar i böter eller fängelse i högst sex månader enligt 8 kap 9 § BrB.


Undantag när det gäller återtagande av egendom på färsk gärning

En person som är ägare till en sak får alltså inte återta saken på egen hand utan måste kontakta polis, kronofogdemyndighet eller annan myndighet. Det finns dock ett undantag till huvudregeln som innebär att du får lov att ta tillbaka hunden, om det sker i samband med att du fått hunden stulen, eller upp till 24 timmar efter stölden. Detta framgår av brottsbalkens promulgationslags (BrP) 14 § och 16 § p. 6. som säger att man får återta stulen sak "å färsk gärning". Med färsk gärning menas att återtagande ska ske på brottsplatsen, under ett kontinuerligt förföljande därifrån eller innan någon längre tid förflutit efter stölden. I ditt fall, vid laga självtäkt, där begreppet "på färsk gärning" används, så innebär det att du i princip har rätt att ta tillbaka din hund när som helst inom 24 timmar, oavsett vad som har hänt däremellan, exempelvis även om personen som stal din hund har sålt den vidare till en icke ont anande köpare (14 § första stycket första punkten BrB). Jag vet dock inte när stölden inträffade men det låter på din fråga som att du har letat efter hunden sedan den blev stulen och har nu hittat den (vilket innebär att det har tagit mer än 24 timmar) därför har du inte rätt att ta tillbaka den eftersom återtagande då inte skulle ske i nära anslutning till själva tagandet.


Utgör det inte brott i polisens ögon?

Om det inte anses utgöra ett brott i polisens ögon kan du dock enkelt och smidigt vända dig till Kronofogden. Eftersom du står som ägare på hunden sitter du förmodligen i ett bra bevisläge och du kan ansöka om handräckning hos Kronofogden och helt enkelt begära att hunden lämnas över till dig eftersom du är den rätta ägaren. Däremot kommer du behöva betala en avgift på 300 kr, dock kan du få tillbaka beloppet av din motpart senare. Det finns enkel samt tydlig information på http://www.kronofogden.se/Vanlighandrackning.html men i korthet kommer det gå till som följande:

1. Du fyller i en blankett där du så tydligt som möjligt förklarar och ger grund till ditt anspråk på hunden och att den ska överlämnas till dig. Här avgör du också om du vill ha hjälp med att verkställa Kronofogdens utslag. Detta innebär att Kronofogden kan hjälpa dig att hämta hunden. Om du inte begär hjälp med verkställighet i ansökan kan du göra det senare, eller om du inte anser att du behöver hjälp kan du strunta i det. Oftast kan det räcka med ett utslag från Kronofogden för att personen i fråga ska rätta sig.

2. Kronofogden skickar ett brev till hundvakten (svaranden) om ditt krav.

3. Om svaranden bestrider ditt krav kan du välja att din talan ska tas upp i en tingsrätt som får avgöra den tvistiga äganderättsfrågan. Om du inte vill att talan prövas i domstol läggs ärendet ner.

4. Om svaranden inte svarar på kravet så meddelar kronofogden ett utslag där svaranden förpliktas göra det som angivits i din ansökan.

5. Har du inte i samband med ansökan begärt hjälp att verkställa beslutet kan du göra det.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (695)
2021-04-19 Är det olagligt att provsmaka lösgodis i en matbutik?
2021-04-16 Ringa stöld i stressad situation?
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?

Alla besvarade frågor (91439)