Får polisen kroppsvisitera en person, enligt polislagen, som de ska ta med för kroppsbesiktning?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om polisen får kroppsvisitera en person enligt PL 19 §, som de ska ta med för kroppsbesiktning i form av urinprovtagning? I PL 19 § står det ju "med laga stöd griper, eller annars omhändertar eller avlägsnar"
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kroppsbesiktning får ske i enlighet med rättegångsbalken och i förhållande till person som är skäligen misstänkt. Jag utgår därför från att den aktuella personen är misstänkt för brott.

Kroppsbesiktning enligt rättegångsbalken

Det som framgår av 19 § polislagen tar sikte på de befogenheter som poliser har i sitt dagliga arbete. Regeln är alltså inte relevant när det handlar om kroppsbesiktning och personer som är misstänkta för brott. För att kroppsbesiktning ska vara tillåtet krävs det att en person är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse (28 kap. 12 § rättegångsbalken). Vidare krävs det att kroppsbesiktningen har ett visst syfte. För att urinprovtagning ska vara tillåtet krävs det att syftet med åtgärden är:

- att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar,

- att annars utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av det aktuella brottet,

- att utreda förutsättningar för förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken eller,

- att utreda personens ålder, i det fall att det har betydelse för om påföljd får dömas ut eller för påföljdsfrågan i övrigt (28 kap. 12 § RB).

Kroppsvisitation enligt rättegångsbalken

Kroppsvisitation får ske om det finns anledning att anta att brott, som kan leda till fängelse, har begåtts (28 kap. 11 § RB). Kroppsvisitationen får då ske i förhållande till den person som anses vara skäligen misstänkt för brottet. Det innebär alltså att när en person är skäligen misstänkt får även kroppsvisitation ske i syfte att exempelvis söka efter föremål som kan tas i beslag.

Proportionalitet är viktigt

När det gäller tvångsmedel såsom kroppsbesiktning och kroppsvisitation måste proportionalitetsprincipen alltid beaktas. Detta innebär att åtgärden bara får vidtas om skälen för att göra det uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär för den misstänkte (28 kap. 13 § och 28 kap. 3 a § RB). Man får alltså inte använda sig av dessa om det skulle vara oproportionerligt.

Sammanfattning

19 § polislagen tillämpas inte när en person är misstänkt för brott. Då är det RB som istället blir tillämplig. Som nämnt framgår det där att kroppsvisitation och kroppsbesiktning är tillåtet i förhållande till en person som är skäligen misstänkt för brott som kan komma att leda till fängelse.

Om du har fler frågor är det varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (245)
2021-05-14 Kan man få skadestånd om man blivit felaktigt misstänkt för brott?
2021-05-10 Kontakta en häktad anhörig
2021-04-26 överklagan av häktningsbeslut
2021-04-25 Ersättning för häktning när man inte blivit dömd

Alla besvarade frågor (92281)