Får person som allmän handling berör reda på att jag frågat om handlingen?

FRÅGA
Om man ställer en fråga om någon har något pågående ärende(tingsrätten) får vederbörande reda på att man har frågat (per automatik) om hen då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att det gäller rätten att få ta del av offentliga handlingar och om den handlingen gäller i så fall får reda på att någon begärt ut den. Denna fråga regleras bland annat i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Offentlighetsprincipen

I Sverige har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet samt är att anse som upprättad eller inkommen till myndigheten (2 kap. 4 § TF). Offentlighetsprincipen gäller alltså endast gentemot myndigheter som huvudregel. Rätten att ta del handlingar inskränks på flera sätt, bland annat genom avgränsande bestämmelser kring vad som är allmänna handlingar men av stor betydelse är även att man rätten att ta del av allmänna handlingar inskränks av sekretessbestämmelser i OSL (2 kap. 2 § TF, 2 kap. 1 § OSL). Som huvudregel finns ett förbud för myndigheten att efterforska vem som begär ut handlingen (2 kap. 18 § TF), detta får myndigheten endast göra för att avgöra om myndigheten är förhindrad att lämna ut handlingen pga, sekretess.

Den som handlingen berör, exempelvis om man ringer en tingsrätt och frågar om det finns några pågående mål på ett specifikt personnummer, kommer inte att få reda på att man ringt tingsrätten och frågat detta. Man behöver som huvudregel inte ens tala om för tingsrätten vem man är om man inte vill, de får inte heller (som huvudregel) försöka ta reda på vem du är genom att exempelvis fråga vem du är eller fråga varför du begär ut uppgifterna du vill åt.

Hoppas du fick svar på dina funderingar. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny fråga här. Om du vill läsa mer om offentlighetsprincipen rekommenderar jag att läsa vidare på regeringens hemsida, jag länkar till den här.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (284)
2020-08-04 Lämnar Lawline ut personuppgifter?
2020-07-31 Kan man ta bort sina uppgifter från Mr Koll?
2020-07-31 Allmänna handlingar
2020-07-31 Vilka uppgifter får socialtjänsten sekretessbelägga?

Alla besvarade frågor (82649)