Får online-databaser redovisa allmänna handlingar?

FRÅGA
Hej,för cirka tio år sedan var jag misstänkt för ett brott där åtalet ogillades. Jag är än idag med på sidor så som lexbase och mr koll. På vilket sätt gäller offentlighetsprincipen här? Jag tänker mig att åtalet som ogillades arkiverats sen långt tillbaka.Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du påpekar gäller i Sverige offentlighetsprincipen, och omfattar som huvudregel alla allmänna handlingar, därigenom inbegripet domstolshandlingar och även åtal enligt 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordning (1949:105).

Databaser såsom Lexbase och Mr. Koll använder sig av denna grundlagsstadgade princip för att digitalt redovisa vilka personer som varit part i en rättslig process. Det bör härvid konstateras att när en allmän handling väl har offentliggjorts, förblir den så på obestämd tid (en allmän handling "försvinner" så att säga inte).

Då det i ditt fall handlar om en allmän handling har hemsidor såsom Lexbase och Mr. Koll rätt att redovisa det på deras hemsidor. Sådana bolag brukar dock ha egna policys där de självmant tar bort gamla handlingar efter en viss tidsperiod, och om du anser att det i ditt fall är orätt eller olämpligt för de att fortsätta redovisa denna handling på grund av den långa tid som har förflutit eller för att åtalet ogillades, skulle jag rekommendera dig att kontakta bolagen med en önskan om att de tar bort informationen från deras hemsidor. Du kan dessvärre inte på laglig grund tvinga de att göra detta då varken lag eller praxis har gett uttryck för att denna typ av informationsutgivande skulle kunna anses olaglig.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (372)
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen
2021-09-30 Mrkoll publicerar information innan dom har vunnit laga kraft
2021-09-30 När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (96421)