Får närstående vara förrättningsman?

FRÅGA
Hej,Får jag som fru till en arvtagare bevittna en bouppteckning??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du som närstående får förrätta en bouppteckning.

Dödsbodelägare som har egendomen i sin vård, boutredningsman eller testamentsexekutor ska utse två kunniga och trovärdiga förrättningsmän för att förrätta bouppteckningen enligt 20 kap. 2 § ärvdabalken. Dessa ska närvara vid förrättningen och skriva under att allt blivit riktigt antecknat och värderat efter bästa förstånd enligt 20 kap. 6 § tredje stycket ärvdabalken.

Av Skatteverkets hemsida under rubriken Förrättningsmän (se länk) framgår att make eller annan anhörig till dödsbodelägare får vara förrättningsman. Däremot framgår att exempelvis en dödsbodelägare eller företrädare för dödsbodelägare inte får var förrättningsman.

Jag tolkar utifrån detta att om du är gift med en dödsbodelägare får du vara förrättningsman. Om du däremot omfattas av någon av de personkategorier som inte får vara förrättningsman enligt Skatteverket, så får du inte vara förrättningsman.

Anna Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97613)