FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen31/07/2019

Får näringsidkare begränsa konsumentens rätt till reklamation?

Fönsterleverantör har i sina villkor begränsat rätten till reklamation för ursprungliga fel genom att villkora att kunden inte har rätt till reklamation efter det att montering är gjord. Är detta villkor i enlighet med konsumentköplagen? Köpet avser både fönster och montering.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom att köpet avser både fönster (vara) och montering (tjänst) måste det avgöras om det är konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen som blir aktuell i ditt fall. I prop. 1984/85:110 anges det att så snart ett arbetsåtagande framstår som ett väsentligt moment i avtalet bör detta betraktas som ett avtal om tjänst och inte som köp. Jag antar att monteringen utgör det väsentliga momentet i ditt avtal, vilket därmed gör konsumenttjänstlagen aktuell. Slutsatsen i mitt kommande svar är dock densamma oavsett vilken lag som aktualiseras.

Kan reklamationsrätten begränsas?

Enligt 17 § konsumenttjänstlagen har en konsument rätt att underrätta näringsidkaren om ett fel inom skälig tid efter det att felet har märkts eller borde ha märkts. Detta utgör grunden för reklamationsrätten. Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i lagen är till nackdel för konsumenten är inte gällande (3 § konsumenttjänstlagen). Att din fönsterleverantör begränsar din reklamationsrätt är till din nackdel och är alltså inte i enlighet med konsumenttjänstlagen. Samma slutsats dras om konsumentköplagen skulle vara aktuell.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?