Får näringsidkare begränsa konsumentens rätt till reklamation?

FRÅGA
Fönsterleverantör har i sina villkor begränsat rätten till reklamation för ursprungliga fel genom att villkora att kunden inte har rätt till reklamation efter det att montering är gjord. Är detta villkor i enlighet med konsumentköplagen? Köpet avser både fönster och montering.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom att köpet avser både fönster (vara) och montering (tjänst) måste det avgöras om det är konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen som blir aktuell i ditt fall. I prop. 1984/85:110 anges det att så snart ett arbetsåtagande framstår som ett väsentligt moment i avtalet bör detta betraktas som ett avtal om tjänst och inte som köp. Jag antar att monteringen utgör det väsentliga momentet i ditt avtal, vilket därmed gör konsumenttjänstlagen aktuell. Slutsatsen i mitt kommande svar är dock densamma oavsett vilken lag som aktualiseras.

Kan reklamationsrätten begränsas?

Enligt 17 § konsumenttjänstlagen har en konsument rätt att underrätta näringsidkaren om ett fel inom skälig tid efter det att felet har märkts eller borde ha märkts. Detta utgör grunden för reklamationsrätten. Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i lagen är till nackdel för konsumenten är inte gällande (3 § konsumenttjänstlagen). Att din fönsterleverantör begränsar din reklamationsrätt är till din nackdel och är alltså inte i enlighet med konsumenttjänstlagen. Samma slutsats dras om konsumentköplagen skulle vara aktuell.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
DV Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 16:00
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (318)
2019-10-09 Konsument - Kan man bestrida en delfaktura vid tjänst?
2019-10-09 Kan man driva ett försäkringsärende vidare till ARN, även om man gjort ett ägarbyte på bilen?
2019-09-30 Kan jag reklamera ett arbete?
2019-09-30 Entreprenörens faktura överstiger uppskattat pris?

Alla besvarade frågor (73760)