Får någon som saknar rätt till arv ta saker från dödsboet?

Hej! Jag är den enda arvingen efter min far, och min mor har varit här i dödsboet och tagit fem tavlor på eget bevåg trots att dom vart skilda i över 30 år. Och dom hade en bodelning då. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I mitt svar utgår jag från att det inte finns något testamente. Regler om arv finns i Ärvdabalken.


Vem har arvsrätt efter din far?

Eftersom att du är din fars enda barn ärver du hela din fars kvarlåtenskap (egendom som tillhört din far) (2 kap. 1 § ÄB). I Sverige finns det en regel som innebär att makar ärver före gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Barnen får sedan ut sitt arv efter att den andre maken avlidit. Det här gäller dock endast för makar och inte för exmakar. Din mor har således ingen arvsrätt efter din far.


Är det stöld att ta saker ur dödsboet?

En bouppteckning ska ske inom 3 månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). Din fars tillgångar ska här antecknas som de var vid dödsfallet (20 kap. 4 § ÄB). Det är först efter det som ett arvskifte kan ske. Innan arvskiftet tillhör tillgångarna fortfarande dödsboet.


Att din mor tagit fem tavlor ur dödsboet kan utgöra stöld. Att utan lov ta något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det utgör stöld om det inneburit skada (8 kap. 1 § BrB). I det här fallet tolkar jag det som att din mor tagit tavlor som tillhör dödsboet utan samtycke. Ifall att tavlorna hade ett ekonomiskt värde anses tagande innebära en förmögenhetsskada. Det framkommer inte vilken avsikt din mor hade när hon tog tavlorna, men om hon tänkt tillägna sig dem kan förutsättningarna för stöld vara uppfyllda. Du kan då göra en polisanmälan. Stöld faller under allmänt åtal, vilket innebär att åklagaren väcker åtal (20 kap. 2 § RB och 20 kap. 3 § RB)


Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”