Får någon annan rösta istället för mig vid en bolagsstämma?

2020-09-09 i Bolag
FRÅGA
Hej!Jag har fått en kallelse till en bolagsstämma och kan inte närvara vid det tillfället på grund av att jag jobbar. Kan jag skicka någon till att gå istället för mig och rösta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap 3 § Aktiebolagslagen får en aktieägare som inte kan närvara personligen vid en bolagsstämma utöva sin rätt genom ett ombud, förutsatt att denne har fullmakt. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Detta innebär alltså att ett ombud kan närvara istället för dig vid stämman och även rösta å dina vägnar. Det krävs dock att du utfärdar en fullmakt till ombudet som ska utöva din rätt vid stämman och att fullmakten är undertecknad av dig samt daterad.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Vanessa Hannah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (697)
2021-02-28 Starta bolag: vilka lagar ska efterföljas?
2021-02-27 Vad händer med befintliga avtal när ett aktiebolag avvecklas?
2021-02-25 Jäv för ledamot
2021-02-15 Kan en komplementär godkänna en kommanditdelägares ingångna avtal i efterhand?

Alla besvarade frågor (89745)