Får någon annan publicera mina bilder utan min logotyp?

2017-10-13 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hejsan!Jag driver idag eget företag och har en fråga angående stöld av bild.Jag har tagit en bild på en modell och hon har fått bilderna av mig. Nu ser jag att en amerikansk hemsida använder denna bilden, har tagit bort min logotyp och redigerat detta utan min tillåtelse.Hur går jag till väga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ditt upphovsrättsliga skydd:

Som fotograf har du en upphovsrätt för dina bilder. Antingen genom att de är så unika att de uppfyller kraven för ett konstnärligt verk, se 1 § i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, förkortas URL. Annars finns ett "extra" skydd för fotografi i 49 § URL (samma lag)

Din upphovsrätt omfattar två delar: en ekonomisk rätt och en ideell rätt.

Den ekonomiska rätten innebär en rätt att exempelvis publicera och tillgängliggöra på det sätt som den amerikanska hemsidan gjort. Det är dock endast du som upphovsman som kan överlåta denna rätten till någon annan. Om du inte överlåter bilden, genom att exempelvis sälja bilden till hemsidan, behåller du den ekonomiska rätten till bilden. Den rätten preskriberas först efter 50 år.

Den ideella rätten omfattar att bli namngiven, se 3 § URL. Du har rätt att bli namngiven för din bild. Bilden får inte heller ändras på ett sådant sätt att din egenart kränks. Det kan vara en svår bedömning kring verkets integritet och din personliga prägel på bilden. Men på så sätt, beroende av hur bilden redigerats kan din ideella rätt anses kränkt genom vad denna hemsida gjort.

Vad du kan göra?

Av de uppgifter som anges i din fråga anser jag att din upphovsrätt har kränkts och det kan du hävda till denna hemsidan. För att sprida denna bilden utan ditt namn behövs ditt samtycke, annars utgör handlingen en kränkning av din upphovsrätt. Börja med att meddela att deras agerande kränker din upphovsrätt till bilden och be dem plocka bort den.

Vid upphovsrättsintrång finns sanktioner i 7 kap 53 och 54 §§ URL Har hemsidan med uppsåt eller grov oaktsamhet gjort intrånget kan detta i domstol leda till böter eller fängelse i högst två år enligt 53 §. I 54 § finns en möjlighet för upphovsmannen att få ersättning för den skada intrånget inneburit. Då krävs dock att hemsidan agerat med uppsåt eller oaktsamhet (inte grov, som förutsätts i 53 §)

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1017)
2021-09-20 Upphovsrätt för videospel
2021-09-20 Är det lagligt att sälja ett fotografi jag tagit på en nintendo gameboy om jag retuscherar bort loggan?
2021-09-12 Skildra kända varumärken på egna konstverk till försäljning
2021-09-06 Vad gäller kring företagsnamn?

Alla besvarade frågor (95863)