Får myndighetsbeslut lämnas via telefon respektive mail?

2017-03-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Är det rätt av socialtjänsten att endast via telefon/mejl meddela att beslut fattats gällande avslutning av placering i familjehem?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstått det har socialtjänsten fattat ett beslut om att avsluta placering i familjehem. Detta beslut har sedan meddelats via telefon och mail.

Ett beslut om att avsluta placering i familjehem utgör myndighetsutövning mot enskild och enligt 11 kap. 8 § socialtjänstlagen ska då 21 § i förvaltningslagen (FL) tillämpas vid underrättelse av beslut.

En sökande, klagande eller annan part ska underrättas om innehållet i ett beslut. (21 § FL). Myndigheten bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt. Underrättelse ska dock alltid ske skriftligt, om parten begär det.

Sammanfattningsvis kan alltså myndigheten meddela beslut genom telefon och/eller mail men om du begär en skriftlig underrättelse har du alltid rätt till detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anna Ståhlklo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (665)
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?
2021-07-12 Hur lång tid tar det innan man får ett svenskt personnummer?
2021-07-12 Hur länge kan en myndighet dröja med att avgöra ett ärende?

Alla besvarade frågor (94235)