Får myndigheter ta ut en avgift för kopior på allmänna handlingar?

FRÅGA
Hej,Jag har sökt jobb som AT läkare på flera sjuhkus men har flera gånger inte gått vidare i intervjun. Jag vände mig till dem och frågade om jag kunde få ut dessa uppgifter på vilka som de anställt det senaste året som AT läkare. Det ena sjukhuset som var ägt av Capio sa att de inte lämnar ut dessa uppgifetr. Det andra sjukhuset inom Region Stockholm svara så här: Vi kan inte skicka dig en lista med vilka som fått AT via mail såhär. Däremot kan du begära att få alla uppgifter utlämnade men då går vi vidare med din begäran till Registrator som då hanterar allt.Du får vi dra ut alla handlingar manuellt och skicka allt till dig med vanlig postgång via postförskott.För din information brukar sökandeantalet till våra AT-tjänster uppgå till ungefär 250 personer, varje sökande skickar in uppskattningsvis mellan 10-12 sidor ansökningshandlingar och bilagor/person, vilket blir cirka 2 500-3 000 sidor totalt.Generellt gäller sekretess med stöd av 39 kap. 3 § OSL och 10§ OSF varför allt material kommer att anonymiseras.Handläggningskostnaden för att erhålla materialet är följande; Sid 1-9 är kostnadsfri, sid 10 kostar 50 kr och varje därefter påföljande sida kostar 2 kr. Det skulle ungefärligen betyda en kostnad om mellan 5 000 – 6 000 SEK. För att sända handlingarna använder vi rekommenderad post och då tillkommer även postmyndighetens kostnad för rekommenderad post och postförskott."Min fråga är: Kan de få göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att få ut allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF). Allmänna handlingar är handlingar förvaras hos en myndighet och som är upprättade hos eller inkomna till en myndigheten (2 kap. 4 § TF). Ansökningarna för AT-tjänsterna är allmänna handlingar då de förvaras hos och är inkomna till Region Stockholm som är en myndighet. Du har därför rätt att ta del av ansökningarna. Det kan dock råda sekretess på delar av ansökningarna, såsom uppgifter om personnummer, bostadsadresser och privata telefonnummer (39 kap. 3 § OSL samt 10 § OSF).

Du har rätt att avgiftsfritt ta del av ansökningarna i Region Stockholms lokaler (2 kap. 15 § TF). Du har även rätt att få ut skriftliga kopior på ansökningarna. Det finns ingen lagstadgad rätt att få ta del av ansökningarna via mejl, och därför har Region Stockholm rätt att lämna ut kopiorna i skrift. För kopiorna har de rätt att ta ut en fastställd avgift (2 kap. 16 § TF samt 3 och 15 § AvgiftsF). De har rätt att ta ut en kostnad om 50 kr för tio sidor och sedan 2 kr per sida därefter (16 § AvgiftsF). De har även rätt att ta ut en kostnad för att skicka kopiorna via post till dig (15 § 2 stycket AvgiftsF).

Sammanfattningsvis har därför Region Stockholm rätt att ta ut de avgifter som de informerat dig om vid utlämnande av ansökningshandlingarna.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (334)
2021-04-08 Var kan man undersöka om någon har körkort?
2021-04-07 Offentlighetsprincipen och statliga bolag
2021-03-31 Hur tar jag reda på om någon har körkort?
2021-03-31 Ta del av en förundersökning

Alla besvarade frågor (91063)