Får myndigheter ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar som bearbetats p.g.a. sekretesskäl?

FRÅGA
Hej! Såvitt jag förstår har en myndighet rätt att ta betalt för kopior. Gäller det även sådana handlingar som de av sekretesskäl svartmålat vissa delar. Tacksam för besked!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att det är kopior av allmänna handlingar som du syftar på.

Det är med stöd av den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen som "var och en" har rätt att ta del av allmänna handlingar. Bestämmelserna som reglerar rätten att ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen, 2 kap. (se särskilt 15 och 16 § för din fråga).

Det finns olika sätt att få ta del av allmänna handlingar. Man kan antingen begära att få ta del av en allmän handling "på stället", dvs. direkt hos myndigheten (se 15 §). Att ta del av allmänna handlingar direkt hos myndigheter kostar inte något, och detta gäller även om personalen måste göra avskrifter eller framställa särskilda kopior på grund av sekretesskäl.

Om man däremot vill begära ut kopior eller avskrifter av allmänna handlingar för att ta med sig dessa från myndigheten har myndigheten rätt att ta ut en avgift (se 16 §). Man får alltså betala en avgift för kopior som man vill behålla, och detta gäller oavsett om vissa delar måste svartmålas på grund av sekretess.

Svaret på din fråga är alltså att myndigheter har rätt att ta ut avgifter för kopior eller avskrifter, oavsett om de måste redigeras på grund av sekretess, om du vill behålla kopian eller avskriften (t.ex. för att ta med den hem). Om du däremot bara vill ta del av den allmänna handlingen hos myndigheten behöver du inte betala något, även om särskilda kopior måste göras på grund av sekretess. Det är alltså om du vill behålla kopian eller inte som avgör om myndigheten får ta betalt, inte om delar måste svartmålas av sekretesskäl.

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (209)
2019-07-05 Begära ut dom av domstol?
2019-07-04 Fråga om förtal samt om socialtjänstens möjlighet att lämna ut uppgifter
2019-06-30 Kan jag ta reda på om någons körkort är indraget?
2019-06-27 Vad gäller vid publicering av domar och förundersökning på internet?

Alla besvarade frågor (71168)