Får mormor klippa barnet utan förälders tillstånd?

2021-04-06 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Min mamma (mina barns mormor alltså) anser sig ha rätten att göra vad hon vill med barnen när de är hos henne. Till exempel så klippte hon luggen på ettåringen utan att kolla med mig eller pappan först. Vi brukar ha tofs på henne, men min mamma ansåg att luggen var för lång och tog sig friheten att klippa den medan hon var barnvakt. Hon tycker inte att hon gjort något fel och snarare hånar mig för att jag blir besviken och arg, och hon tänker göra om det ifall hon anser att det behövs säger hon, det anser hon sig ha rätt att göra. Får hon göra såhär? Får någon i huvudtaget göra såhär med någon annans barn? Bara för att hon är mormor och barnvakt har hon väl inte rätt att göra som hon vill med barnen? Vad har hon rätt att fatta för beslut utan att tillfråga oss föräldrar? MvhLedsen mamma
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som har rätt att bestämma över ett barn och vilka rättigheter/skyldigheter mormor har gentemot barnet. Jag kommer i mitt svar att använda mig av föräldrabalken nedan.

Hur mycket får föräldrarna bestämma över ett barn som inte fyllt 18 år?

Frågor om föräldrar och barn regleras i föräldrabalken. Den som är under 18 år är omyndig (föräldrabalken 9 kap 1 §). Det betyder att den som är under 18 år är ett barn enligt lagens mening. Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (föräldrabalken 6 kap 1 §). Barnet står under vårdnad av båda sina föräldrar tills den dag barnet fyller 18 år. Barnets vårdnadshavare, vilket oftast är barnets föräldrar, ska se till att barnets behov dessa behov blir tillgodosedda och ansvar även för barnets personliga förhållanden. Barnets vårdnadshavare ansvarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter (föräldrabalken 6 kap 2 §).

Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov tillsammans med så långt möjligt tillgodoses, och det gäller oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet eller inte, se 6 kap. 15 § andra stycket föräldrabalken. Utgångspunkten här är att se vad som är bäst för barnet (detta kallas "principen om barnets bästa" och denna princip ska vara avgörande vid varje beslut som tas om barnet), se 6 kap. 2 a § föräldrabalken

Har mormor eller anna släkting rätt att bestämma över barnet? .

Som ovan sagt, är det ni som vårdnadshavare som ansvarar för barnet och har rätt att fatta beslut om barnet i fråga. Mormorn har därefter ingen direkt lagstöd för att ta hand om barnet eller ansvara för detta.

Som utgångspunkt har mor- och farföräldrar ingen lagreglerad rätt att ha ett umgänge med sitt barnbarn men vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnet så gott som möjligt ska få möjlighet att träffa andra personer som står barnet särskilt nära, 6 kap. 15 § tredje stycket föräldrabalken.

Sammanfattning

Du/ni som vårdnadshavare är ensamt ansvariga för barnet och står endast under er vårdnad. Beslut gällande barnen ska fattas av er. Mormor har ingen rätt att bestämma över lagen, det enda lagen säger är att ni som vårdnadshavare ska se till att barnet får träffa sin mormor (om detta är för barnets bästa, annars inte). Rent strikt sett, så har endast ni föräldrar/vårdnadshavare rätt att fatta beslut kring barnet, dess mående, utseende m.m. Därav ska mormorn rådgöra med er innan hon klipper er dotter.

Detta är problematisk för er relation att din mor fattar beslut kring ert barn, som ni inte samtycker till. Att prata med en förälder kan vara svårt då det finns ett automatiskt över/underläge för föräldern respektive barnet ( du och din mor i detta fall menar jag). Jag rekommenderar er att prata om detta och förklara att vissa saker anser du och din partner behöver ert godkännande eller er samrådan för att genomföra. Om ni inte anser att det ligger i barnets bästa att träffa sin mormor, så har ni rätt att vägra mormorn att träffa barnet.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96531)