Får mitt ex välja att lämna bort vårt barn när det är hennes vecka?

2019-07-25 i Barnrätt
FRÅGA
Min föredetta fru har ett jobb där hon är borta en hel del. Om jag erbjuder mig att ha vår son då hon är borta får hon då ändå välja att lämna honom till någon annan då det är hennes vecka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). I föräldrabalkens 6 kapitel regleras vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge.

Eftersom ni har gemensam vårdnad ska ni gemensamt ta de beslut som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med att barnet blir äldre ska ni som vårdnadshavare ta större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 13 § FB). Det som ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa (6 kap. 2 a § FB).

Om du och din f.d. fru kommit överens om vem av er barnet ska vara hos de olika veckorna ska det givetvis följas. Större livsavgörande beslut för barnet ska ni dessutom ta gemensamt. Till livsavgörande beslut brukar räknas t.ex. vart barnet ska bo och vart det ska gå i skola. Mindre beslut kan den förälder som har barnet för stunden själv ta. Att din f.d. fru väljer att anlita någon som barnvakt "hennes vecka" är ett beslut hon sannolikt kan ta själv och inget ni behöver vara överens om.

Som svar på din fråga innebär det att hon kan lämna bort honom till någon annan under hennes vecka. Du kan rent juridiskt inte begära att er son istället är hos dig. Alternativet är att ni kommer överens om något annat, alternativt att du går till domstol för en ändring av vårdnad, boende eller umgänge.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82728)