Får mitt ex nya partner lägga ut bilder på vårat barn?

2020-12-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och mitt ex har en dotter på snart 2 år. Och exet har en ny partner, får den nya partnern lägga ut bilder på våran dotter utan bådas samtycke? Jag vill inte att hon lägger ut bilder på våran dotter medans pappan tycker det är okej.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Det uppstår naturligt en problematik för skilda föräldrar att enas kring gemensamma regler. Det går inte alltid en knivskarp gräns mellan hemmets regler hos varje förälder och regler för barnets bästa. Kan man ha olika tider för när barnet ska vara hemma? Olika regler för vad barnet får och inte får göra? Frågorna kan vara svåra att besvara då alla föräldrar har olika agendor för sina barn. Vid gemensam vårdnad måste man bestämma tillsammans, till skillnad från att vara ensam vårdnadshavare.

I ditt fall handlar det om huruvida barnet ska tillåtas att publiceras på sociala medier. Frågan gäller definitivt inte en regel i någons hem utan en regel kring barnets bästa. Vi vet för lite kring vilka personliga skador publiceringarna kan medföra ditt barn när denne är vuxen. Det vi vet är att när en bild laddats upp på internet försvinner den inte. Varje bild som laddas upp tex på instagram ger företaget en rätt att använda bilden, genom användarvillkoren. Raderar du ditt konto försvinner deras rätt till dina bilder men bilden kan finnas hos andra användare, för fortsatt användning. Huruvida handlingen är korrekt eller inte gentemot barnet måste föräldrarna själva komma överens om. Ett 2-årigt barn har ingen möjlighet att fatta ett sådant beslut själv.

Har någon publicerat en bild på ditt dig har du rätt att kräva att den tas bort. Publiceras en bild inom den privata sfären, inom en sluten grupp på sociala medier är det inte så mycket att göra åt det, men publiceras den i en öppen profil blir den offentlig och du kan definitivt ha invändningar. Detsamma gäller för ditt barn men denne kan inte säga ifrån själv så det måste vårdnadshavaren göra. En bild är en personuppgift enligt dataskyddsförordningen.

För föräldrar med gemensam vårdnad gäller att vara överens om de offentliga publiceringarna. Den förälder som säger nej har vetorätt gentemot den andra, vilket betyder att det krävs två ja för ett ja, och därmed endast ett nej för ett nej. Fadern och hans nya partner bör respektera vetorätten i de fall som du kräver det. Det är således inget brott att publicera en bild på sitt barn, och inte heller att gå emot den andre föräldern som misstycker, genom vetorätten. Det blir därför problematisk och svårt att göra något.

Det finns helt enkelt inga sanktioner för att inte följa reglerna, men vid en domstolstvist är det inte till fördel för den förälder som inte samarbetar. Jag kan varmt rekommendera samarbetssamtal för er, men det går inte att tvinga dit en förälder. Däremot kan domstolen tvinga en förälder att komma för samarbetssamtal om det uppstår konflikter som blir ohanterliga för er.

Jag hoppas kunna ha rett ut de frågeställningar du hade, annars är du välkommen med nya frågor.

Med vänlig hälsning,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (826)
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?

Alla besvarade frågor (91320)