Får mitt ex flytta till ett annat län vid gemensam vårdnad?

2019-02-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA
får mitt ex flytta till annat län när vi har delad vårdnad?
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din viktiga fråga!

För att få svar på din fråga så får vi gå in i Föräldrabalken (FB) och kika.

Principen om barnets bästa är avgörande vid alla beslut som rör barn

Vid alla beslut som rör barn så ska principen om barnets bästa iakttas. För att fastställa vad som innefattar barnets bästa, så ska bland annat en helhetsbedömning genomföras i varje individuellt fall. Vid bedömningen så ska hänsyn till barnets egna vilja tas, beroende på dess ålder och mognad. Att flytta ett barn till en ny miljö kan påverka ett barn negativt, och man lägger därför en stor vikt vid t.ex. kontinuitetsprincipen. Denna innebär att man alltid ska se till ett barns behov av kontinuitet och stabilitet i vardagen, och vilka konsekvenser en flytt kan ge. Man lägger också stor vikt vid barnets behov av nära och god kontakt med båda dess föräldrar (FB 6 kap 2 a §).

Föräldrar med gemensam vårdnad måste vara överens vid beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid

Att ha gemensam vårdnad innebär att beslut i regel ska fattas gemensamt. Det omfattar speciellt beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid. Exempel på detta är t.ex. beslut om boende. Undantaget till detta vore om barnets bästa hade krävt något annat (FB 6 kap 13 §). Detta resulterar alltså i att ni som föräldrar måste vara eniga i frågan om boendet, då det är ett beslut av ingripande karaktär.

En domstol kan fatta beslut i frågan om vart barnet ska bo

Huvudregeln är alltså att föräldrar med gemensam vårdnad ska vara eniga i frågan om barnets boende. Så är dock givetvis inte alltid fallet, då föräldrar inte alltid kommer överens. Föräldrarna kan i sådana fall vända sig till en domstol, som kan fatta beslut i frågan om vart barnet ska bo (FB 6 kap 14 a §).

Sammanfattning

En förälder får vid gemensam vårdnad inte flytta hur som helst med sitt barn. Vid beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid så måste föräldrarna vara överens, och en fråga om boende faller i regel under denna bestämmelse. Föräldrarna kan vända sig till en domstol, om de inte kommer överens. Domstolen lägger i sin bedömning alltid extra stor vikt vid principen om barnets bästa.

Mina råd

Jag skulle först och främst råda er att ta kontakt med en Familjecentral (eller "familjerättsbyrå"). Detta är en gratistjänst som erbjuds i de flesta kommuner, och som möjligtvis skulle kunna hjälpa er med kommunikationen kring hur ni ska gå vidare. Det är viktigt att komma ihåg att en domstolsprocess allt som oftast både är långdragen och dyr, och att det därför är bra om en sådan kan undvikas.

Jag skulle även kunna råda dig att ta kontakt med våra duktiga jurister, om du skulle vilja ha mer ingående juridisk hjälp i ärendet.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (656)
2019-06-16 Hur kan man återgå till gemensam vårdnad av barn?
2019-05-31 Hur kan jag få mer än 50% av tiden med mitt barn?
2019-05-30 Hur gör jag för att få ensam vårdnad om ett barn?
2019-05-27 Vad gäller i vårdnadsfrågan när modern inte vill att fadern ska vara delaktig i frågor avseende barnet?

Alla besvarade frågor (69983)