Får mitt barns mamma neka mig att ha barnet varannan vecka om jag flyttar?

Hej!

Det är så att jag har 4st barn tillsammans med en kvinna.

Då jag vantrivs i staden jag bor i nu så har jag planer på att flytta till en större stad 30mil bort.

Vi är överens om att grabben på 14 och dottern på 12 bor hos henne på heltid då dom trivs här medans min 11åring inte trivs alls och hellre vill bo med sin pappa får flytta med mig.

Nu kommer problemet i det hela.

Vi har en snart 4åring som vi har varannan vecka och då jag har möjligheten att fortsätta ha henne varannan vecka borde jag la få ha det?

Vi kan ha söndag till söndag och då kommer vår dotter få lika mycket tid med båda sina föräldrar.

Har hon rätt att neka mig varannan vecka pga att jag flyttar så långt bort?

Mvh

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida du har rätt att ha din fyraåring hos dig varannan vecka trots att du flyttar långt bort. Regler om föräldrar, barn och dess vårdnad hittar du i Föräldrabalken (FB).

Generella regler kring barn och dess vårdnad

För det första bör nämnas den regel som är central gällande alla beslut som rör barn, nämligen den om barnets bästa, 6 kap. 2 a § FB. Denna princip ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. I denna princip innefattas exempelvis barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § FB. Har barnet två vårdnadshavare ska dessa fatta beslut i dessa frågor gemensamt, 6 kap. 13 § FB. Med barnets personliga angelägenheter menas bland annat boende, fritid och förskola eller skola. Eftersom din flytt påverkar flera av dessa punkter har alltså dina barns mamma rätt att komma med invändningar, då besluten ska fattas gemensamt. Hon måste därmed samtycka till att 4-åringen ska bo med dig varannan vecka efter flytten. Det är alltså hon som har rätten att säga nej i detta fall eftersom det är du som gör en förändring i er nuvarande levnadssituation.

Har hon rätt att neka dig varannan vecka?

Eftersom ni båda två är vårdnadshavare, finns det ingen av er som har "bättre rätt" till barnet än den andre. Man kan därför inte säga att någon av er kan neka den andra att ha barnet varannan vecka. Kan inte en överenskommelse träffas mellan er två privat om 4-åringens boendesituation kan ni behöva ta hjälp av domstol. Rätten kan på talan av en av er (det vill säga, en stämningsansökan) besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med, 6 kap. 14 a § FB. Beslutet kommer tas med hänsyn till vad som givet alla omständigheter bör vara ert barns bästa. Man brukar bland annat ta hänsyn till barnets behov av kontinuitet, det vill säga, att inte allt för stora förändringar i deras liv ska ske, samt barnets behov av att växa upp med syskon. Det är en avvägning som görs i varje enskilt fall. Om en av er skulle bli boendeförälder har den andra föräldern rätt till umgänge, 6 kap. 15 § första stycket FB. I sådant fall har ni båda som föräldrar ett gemensamt ansvar för att så sker, 6 kap. 15 § andra stycket FB.

Sammanfattning

Det korta svaret är att nej, dina barns mamma har inte rätt att "neka" dig varannan vecka, eftersom barnet står under gemensam vårdnad. Däremot måste hon samtycka till flytten och att du har 4-åringen varannan vecka. Gör hon inte det kan ni behöva ta det till domstol som får besluta vem 4-åringen ska bo hos med beaktande av principen om barnets bästa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia WahlgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000