Får minderåriga sälja eller ge bort tobaksvaror till andra minderåriga?

2020-12-17 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Det är ju olaglig att sälja tobaksvaror till minderåriga dvs folk under 18 år men om jag som 17 åring säljer till någon som är under 18 är det fortfarande ett brott ? Och om jag ger bort tex en cigg eller ett paket utan att någon form av betalningen sker är det då fortfarande ett brott ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du, som minderårig, får sälja eller ge bort cigaretter eller andra tobaksvaror till andra minderåriga. Regler om försäljning av tobaksvaror finns i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vem får sälja tobaksvaror?

För att få bedriva handel med tobaksvaror så krävs det tillstånd (5 kap. 1 §, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter). Detta gäller för detaljhandel (försäljning till konsumenter) såväl som för partihandel (försäljning till företag) av tobaksvaror. Detta innebär att det inte är tillåtet med försäljning av tobaksvaror mellan privatpersoner. Det är alltså aldrig tillåtet för en privatperson att sälja tobaksvaror till en annan privatperson, oavsett köparens ålder.

Är det olagligt att sälja tobaksvaror till minderåriga?

Vidare är det, som du nämner i din fråga, inte tillåtet att sälja tobaksvaror till någon som inte har fyllt 18 år (5 kap. 18 §, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter). Skulle en näringsidkare, eller kassapersonal anställd av näringsidkaren, sälja tobaksvaror till någon som inte har fyllt 18 år skulle denne göra sig skyldig till olovlig tobakshantering (10 kap. 2 § 2 stycket, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter). För olovlig tobakshantering är påföljden böter eller fängelse i högst 6 månader. Eftersom man får arbeta med exempelvis kassaarbete från det år man fyller 16 år (5 kap. 2 § arbetsmiljölag) och det saknas ett uttryckligt förbud mot att personer under 18 år säljer tobaksvaror så gäller det även anställda som inte själva har fyllt 18 år. Skulle du som anställd i en butik sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år skulle du därför göra dig skyldig till olovlig tobakshantering, även om du är under 18 år själv. Observera dock att personer som är mellan 15 och 21 år döms till lindrigare straff än vuxna.

Är det olagligt för minderåriga att inneha och bruka tobaksvaror?

Det är däremot inte olagligt för någon under 18 år att inneha eller bruka tobaksvaror. Något sådant förbud saknas i lagstiftningen. Om du skulle ge bort några cigaretter till någon som inte har fyllt 18 år så borde det således vara tillåtet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,
Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (932)
2021-04-16 Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?
2021-04-16 Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?
2021-04-16 Vad gäller vid tjänstefel?
2021-04-13 Knivlagens bestämmelser

Alla besvarade frågor (91361)