Får mina föräldrar ge bort min laglott till min son?

2018-07-09 i Laglott
FRÅGA
HejJag är enda barnet till mina biologiska föräldrar.Nu har de skrivit ett testamente och de skriver halva deras förmögenhet på min son.Detta är helt ok för mig, men nu vet jag att de hela tiden skänker honom pengar betalar utbildningar mm, han har duperat dem ganska hårt.Min son är 25 år gammal och har fortfarande ej skaffat sig ett arbete, och de pengar vi (min man hans far), hade sparat till han ca 350.000 kr har han satt sprätt på.Och nu undrar jag om de ger bort även min laglott till honom, kan de göra det, och vad skall jag göra för att förhindra detta, eller göra efteråt.Har i dagsläget mycket dålig relation till mina föräldrar och min son.Båda mina föräldrar är cancer sjuka.Tillgångarna jag vet att de har är bostadsrätt värd ca 2.500.000:- inga lån, och ca 1.000.000:- på banken.Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att din fråga handlar om arv och testamente, så är Ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Laglotten får inte testamenteras bort

Du är en s.k. "bröstarvinge" till dina föräldrar i egenskap ut av att vara deras barn. Detta innebär att det är du som ska ärva allt dina föräldrar lämnar efter sig när de båda har dött, såvida det inte finns ett testamente som säger något annat. I ditt fall skulle det då vara ca 3 500 000 kr (ÄB 2 kap 1 §). Laglotten är halva arvslotten, alltså hälften av det du skulle ha ärvt om du hade fått ärva all egendom som dina föräldrar lämnade efter sig. Laglotten blir 1 750 000 kr, om tillgångarna är desamma vid tidpunkten då dina föräldrar går bort. Alltså hälften av 3 500 000 kr (ÄB 7 kap 1 §). Denna del får inte testamenteras bort. Bröstarvingar kan begära jämkning av laglott inom sex månader, om det skulle ske. Detta innebär att du har rätt att begära ut hälften av det du annars skulle ha fått (ÄB 7 kap 3 §). Dock uppfattar jag det som att det i ditt fall främst handlar om gåvor, och inte testamente.

Var och en är fri att göra som den vill med sin egendom

Först och främst vill jag nämna att var och en är fri att göra som den vill med sin egendom. Dina föräldrar har alltså rätt att ge bort sin egendom i gåva. Det finns dock vissa situationer där detta kan påverka ett framtida arvskifte. Ett exempel på detta är när personen, som efterlämnar arv, ger gåvor till sina bröstarvingar. Dessa antas vara förskott på arv (ÄB 6 kap 1 §). Detta exempel är dock inte relevant i ditt fall, då din son anses vara bröstarvinge till dig och inte till dina föräldrar. Dina föräldrars gåvor till din son räknas därför inte som förskott på arv. Det finns dock en annan situation där dina föräldrars gåvor till din son kan få betydelse vid ett framtida arvskifte.

Laglottsskyddet kan användas när gåvor jämställs med testamente

Det s.k. laglottsskyddet kan bli aktuellt vid händelse av att dina föräldrar ger din son gåvor som gör att det inte finns tillräckligt med egendom kvar för att du ska kunna få ut din laglott. Dessa gåvor ska dock kunna likställas med testamente i det hänseendet deras att syftet är att påverka arvet (ÄB 7 kap 4 §). För att kunna använda regeln krävs att:

1. Dina föräldrar har givit egendom till din son, t.ex. pengar, genom gåva.

2. Gåvan kan jämställas med testamente. Dina föräldrars syfte med gåvan är att påverka det framtida arvet.

3. Det inte finns några särskilda skäl som talar mot detta.

Två sorters gåvor faller under laglottsskyddet

Det är dock endast två olika sorters gåvor som faller under laglottsskyddet:

1. Gåvor som dina föräldrar har givit till din son strax innan dödsfallet. För att laglottsskyddet ska kunna användas krävs det alltså att det inte har gått alltför lång tid mellan det att dina föräldrar gav din son gåvan till det att de gick bort. De gåvor som dina föräldrar ger till din son kan eventuellt falla under laglottsskyddet beroende på hur pass sjuka de är.

2. Gåvor som dina föräldrar fortfarande kan använda och dra nytta av, t.ex. på grund av villkor i ett gåvobrev. Huruvida detta redan har skett eller kommer att ske vet jag givetvis inte.

Din situation kan alltså hamna under första sortens gåvor: Gåvor som har givits strax före dödsfallet. Genom att de ges så nära inpå dödsfallet så blir effekten densamma som om ett testamente hade varit inblandat. Detta kan dock givetvis vara svårt att bevisa, och det är du som har bevisbördan. Detta innebär att du måste visa att syftet med gåvorna var att påverka arvet. Regeln används också sällan.

Din son kan bli återbetalningsskyldig

Laglottsskyddet ska tillämpas, om ovan nämnda omständigheter stämmer samman på situationen. Detta innebär isåfall att gåvornas värde ska läggas samman på det dina föräldrar lämnar efter sig när de avlider, som om din son aldrig hade fått gåvan. Detta för att kunna beräkna din laglott (ÄB 7 kap 2 §). Din son kan därefter behöva betala tillbaka en del av de gåvor som han fick, för att kunna täcka din laglott.

Jag ska ge ett exempel: Om dina föräldrar gav din son 2 000 000 kr strax före deras död, så kan detta vara en gåva som faller in under regeln. Gåvan inkräktar på din laglott, eftersom att det då endast finns 1 500 000 kr kvar. Detta innebär att tillräckligt med egendom ska gå tillbaka för att täcka din laglott på 1 750 000 kr, vilket kan göra din son återbetalningsskyldig på 250 000 kr.

Om du någon gång skulle behöva använda dig av laglottsskyddet så måste du anmäla detta inom ett år från det bouppteckningen avslutades (ÄB 7 kap 4 § andra stycket).

Sammanfattning

Med andra ord så är grundprincipen att dina föräldrar får göra som de vill med sin egendom. Vad du eventuellt kan göra när dina föräldrar har givit din son sådana gåvor att det påverkar din laglott, är att åberopa laglottsskyddet. För att regeln ska kunna användas krävs dock att din son har fått gåvor som kan jämställas med testamente av dina föräldrar och att det inte finns särskilda skäl som talar mot det. Två olika sorters gåvor omfattas av skyddet:

1. Gåvor som dina föräldrar har givit din son strax före att de avlidit. Eftersom att dina föräldrar är sjuka så kan laglottsskyddet möjligtvis kunna användas på denna grund. Det är dock upp till dig att bevisa att syftet var att påverka arvet, vilket kan vara svårt.

2. Gåvor som dina föräldrar har givit till din son, men som de fortfarande kan använda och ha nytta av.

Om det skulle vara aktuellt att ta hjälp av laglottsskyddet, så måste man anmäla detta inom ett år från det att bouppteckningen efter den av dina föräldrar som gav din son gåvan är klar. Din son kan isåfall bli skyldig att betala tillbaka tillräckligt mycket för att din laglott ska täckas.

Jag skulle råda dig att ta kontakt med våra jurister på info@lawline.se för att få ytterligare hjälp med vad du kan göra. Det går givetvis också bra att ställa en ny fråga.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (602)
2019-02-08 Jämkning till förmån för överlevande make 12:2 Äktenskapsbalk
2019-01-30 Hur stor procentsats kan mitt ena barn ärva som mest?
2019-01-25 Uträkning av laglott
2019-01-25 Hur länge kvarstår anspråk på laglott?

Alla besvarade frågor (65784)