Hur får mina föräldrar förvalta över min ekonomi?

2019-05-09 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag är en tjej på 13 år och jag undrar om mina föräldrar har rätt att bestämma över mina pengar om jag har tjänat dem själv. Får dem spendera alla mina pengar innan jag fyller 18 och sen inte betala tillbaks?Alltså, kan dem bestämma vad jag inte får göra eller bestämma vad jag ska göra med dem? I så fall, när får jag bestämma vad jag ska göra med mina pengar som jag har tjänat själv?Jag undrar också, skulle dem ha rätt att ta ut hyra från mig om jag tjänade pengar utan att ge mig något annat alternativ, som att bo någon annan stans - för då skulle ju jag vara tvungen att betala?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna i föräldrabalken, som reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar, är till för att ge dig som barn ett skydd. En viktig utgångspunkt för dina föräldrars förmyndarförvaltning är att de på ett ansvarsfullt sätt ska fullgöra sina skyldigheter och handla på det sätt som är bäst för dig som barn.

Dina föräldrar ska svara för ditt underhåll med hänsyn till dina behov och dina föräldrars samlade ekonomiska förmåga, enligt 7 kap. 1 § FB. Vidare har dina föräldrar en fri förvaltning avseende dina tillgångar, eftersom du är omyndig. Enligt 9 kap. 3 § Föräldrabalken (FB) får den underårige själv råda över den egendom som denne har intjänat genom eget arbete, efter 16 år fyllda. Detta innebär att föräldrar med vissa begränsningar, själva kan bestämma hur barnets pengar ska användas så länge detta sker för barnets räkning. Det betyder att dina föräldrar endast får bestämma över dina pengar, om det anses vara för ditt bästa. Dina föräldrar får därför inte använda dina pengar för eget bruk. För att dina föräldrar ska kunna "låna" pengar av dig för eget bruk krävs det att en god man utses, för att företräda dig som barn. Detta gäller alla tillfälliga handlån som dina föräldrar tar av dina tillgångar, oavsett storlek.

Sammanfattningsvis får du bestämma över din inkomst efter att du har fyllt 16 år. Till dess får dina föräldrar förvalta över dina pengar med hänsyn till ditt bästa. Om du känner att dina föräldrar förvaltar dina pengar på annat sätt, än för ditt bästa, eller att de inte uppfyller sin underhållsskyldighet för dig, rekommenderar jag dig till att berätta om detta för någon som du känner dig trygg med. Jag rekommenderar dig också att kontakta din skolkurator, skolsköterska eller din kommuns ungdomsmottagning, för att få råd och tips om hur du vidare kan gå tillväga med din fråga och funderingar.

Jag hoppas annars du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1325)
2019-11-12 Vad har mor- och farföräldrar för umgängesrätt med sitt barnbarn?
2019-11-12 Komvux - underhållsskyldighet?
2019-11-08 Måste domstolens beslut om boende följas efter att barnet fyllt 18 år?
2019-10-31 Vem står för kostnaderna vid umgängesresor?

Alla besvarade frågor (74543)