Får mina barn bo kvar i min bostadsrätt även om jag flyttar?

2021-04-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Måste brf-styrelsen godkänna att mina barn (som varit skrivna i bostadsrätten sen ca 10 år) ensamma bor kvar i den som myndiga medan jag flyttar till hyresrätt och skriver mig där? Om jag måste ha styrelsens godkännande, kan det avhjälpas genom att jag skriver över en viss procent av ägandet av brf på barnen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du äger din lägenhet och vill att dina myndiga barn ska få kvar där ifall du flyttar, och du undrar om er bostadsrättsförening kan neka er den rätten.

I bostadsrättslagen görs det skillnad på upplåtelse i andra hand av bostadsrättslägenheten för självständigt brukande och inrymmande av utomstående (inneboende). En bostadsrättshavare har rätt att ha inneboende i lägenheten utom i vissa undantagsfall (jfr 7 kap. 8 § bostadsrättslagen), däremot krävs styrelsens tillstånd för upplåtelse av lägenheten i andra hand (7 kap. 10 § bostadsrättslagen).

Om du helt flyttar från lägenheten och dina barn bor kvar kan det anses som en upplåtelse av lägenheten i andra hand för självständigt brukande. Upplåtelse i andra hand kräver, som sagt, styrelsens tillstånd. Om styrelsen vägrar att ge samtycke till en andrahandsupplåtelse får du ändock upplåta lägenheten i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Om du däremot emellanåt bor i lägenheten och dina barn inte självständigt kan bruka lägenheten kan de räknas som inneboende.

Ett alternativ är att som du själv nämner att du överlåter eller ger bostadsrätten som gåva till dina barn. I sådana fall är det de som är bostadsrättshavare och de har då rätt att bo i lägenheten, under förutsättning att de godkänns som medlemmar i föreningen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1188)
2021-05-13 Störande grannar på nattetid, vad kan jag göra?
2021-05-13 Kan en bostadsrättsförening förbjuda djur på en utomhusgård?
2021-05-12 Vem ansvarar för reparation av ett element i en bostadsrätt?
2021-05-12 Störande buller - renoveringstider

Alla besvarade frågor (92193)