Får min vuxna dotter bo kvar i min bostadsrätt om jag flyttar?

2020-02-26 i Bostadsrätt
FRÅGA
Om min dotter bor kvar i bostadsrätten och jag adress ändrar kan föreningen tvinga mej att sälja då dottern är 24 år
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I bostadsrättslagen som reglerar bestämmelser avseende bostadsrätter görs det skillnad på upplåtelse i andra hand av bostadsrättslägenheten för självständigt brukande och inrymmande av utomstående (s.k. inneboende). En bostadsrättshavare har rätt att ha inneboende i lägenheten utom i vissa undantagsfall (jfr 7 kap. 8 § bostadsrättslagen), däremot krävs det styrelsens tillstånd för upplåtelse av lägenheten i andra hand (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Gränsdragningen mellan självständigt brukande och inneboende är därför avgörande.

Om du helt flyttar från lägenheten och din dotter bor kvar kan det anses som en upplåtelse av lägenheten i andra hand för självständigt brukande. Om du däremot emellanåt bor där och din dotter inte självständigt kan bruka lägenheten kan hon räknas som inneboende. Att du ändrar din folkbokföringsadress är inte avgörande, även om folkbokföringen är något som talar starkt för var du är boende. För att exemplifiera gränsdragningen mellan självständigt brukande och inneboende kan hänvisa till två rättsfall. I rättsfallet NJA 2001 s. 241 I hade bostadsrättshavaren undantagit ett rum men inte i övrigt haft någon kontakt med lägenheten annat än att dennes sambo hade besökt lägenheten någon gång i månaden. Sambon hade då dessutom meddelat sin ankomst till hyresgästen. Högsta domstolen ansåg att hyresgästen hade rätt att självständigt nyttja lägenheten och bedömde att det skett en upplåtelse i andra hand. I NJA 2001 s. 241 II övernattade bostadsrättshavaren i lägenheten någon gång i månaden. Han besökte lägenheten ett par gånger i veckan. Då utnyttjade han köket och ett undantaget rum. Han fick sin post till lägenheten. Högsta domstolen fann därför att hyresgästen inte hade haft rätt att självständigt nyttja lägenheten och det handlade inte om en upplåtelse i andra hand.

Att själv flytta från lägenheten och att endast din dotter bor kvar i den kan komma att räknas som en upplåtelse i andra hand för självständigt brukande, även om det är till din dotter. Upplåtelse i andra hand kräver, enligt ovan, styrelsens tillstånd. Om styrelsen vägrar att ge samtycke till en andrahandsupplåtelse får du ändå upplåta lägenheten i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid (7 kap. 11 § bostadsrättslagen). Om lägenheten upplåtes i andra hand utan styrelsens tillstånd är nyttjanderätten till den förverkad, innebärande att föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning (7 kap. 18 § bostadsrättslagen).

Som svar på din fråga innebär det att det kan utgöra en upplåtelse i andra hand för självständigt brukande om du flyttar från lägenheten och låter din vuxna dotter bor kvar. Avgörande blir om hon kan nyttja lägenheten självständigt eller om du också använder den åtminstone en del. Upplåtelse i andra hand för självständigt brukande är tillåten om styrelsen ger tillstånd, eller om du får tillstånd från hyresnämnden. Om du däremot upplåter lägenheten i andra hand utan tillstånd kan det innebära att nyttjanderätten till den förverkas och att du blir tvungen att sälja och flytta.

Min rekommendation är att du för en dialog med föreningen för det fall att du ska flytta från lägenheten. Om du inte själv kommer att nyttja lägenheten kan det utgöra en upplåtelse i andra hand för självständigt brukande. Om styrelsen inte ger tillstånd kan du vända dig till hyresnämnden för att få tillstånd.

Ett alternativ, om du inte ska bo kvar och ni har de ekonomiska möjligheterna, är att du säljer bostadsrätten till din dotter, eller överlåter den genom gåva till henne. I sådana fall är det hon som är bostadsrättshavare och hon har rätt att bo i den (så länge hon godkänns som medlem i föreningen).

Om du behöver ytterligare hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Vi har god erfarenhet av tvister om bostadsrätter och kan även vara behjälpliga med att hjälpa dig med ansökan till hyresnämnden. För detta ändamål och ett kostnadsförslag, alternativt om något är oklart, nås jag på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll