Får min vän från USA besöka mig i Sverige?

Har en vän från USA som vill besöka mig nästa vecka, är detta helt omöjligt nu?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om inreseförbud finns i förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Sverige har infört ett tillfälligt inreseförbud vilket innebär att en utlänning som reser till Sverige från annan stat än en EES-stat eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas (3 § förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige). Det finns dock vissa undantag från detta:

Inreseförbudet gäller inte för en utlänning som:

1. är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,

2. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,

3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,

4. har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,

5. har en sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket, 5 kap. 3 § första stycket 1-4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en person som omfattas av någon av punkterna 1-4 eller till en svensk medborgare,

6. är medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan medborgare, under förutsättning att han eller hon omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7), eller

7. är bosatt i en sådan stat som anges i bilagan till förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige.

Inreseförbudet gäller inte heller för en utlänning som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, såsom exempelvis:

1. hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och personal inom äldreomsorgen,

2. gränsarbetare,

3. säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring,

4. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,

5. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen,

6. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, militär personal, hjälparbetare och personal inom det civila försvaret,

7. passagerare i transit,

8. personer med trängande familjeskäl,

9. sjömän,

10. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl,

11. personer som reser i syfte att studera, och

12. personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar.

Sammanfattning

Utgångspunkten är således att din vän från USA inte får resa in till Sverige, om inte något av de undantagen som nämnts ovan gäller. Mer information om inreseförbudet hittar du här.

Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Vänliga hälsningar,

Nhi TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000