Får min sambo ta över hyreskontraktet?

FRÅGA
Jag och min sambo ska dela på oss. Hon står ensam på hyreskontraktet. Hon ska flytta till en annan stad, kan jag bo kvar? Jag har betalningsanmärkning. Vi är inte osams på något sätt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag har uppfattat din fråga som att du har din sambos tillåtelse att ta över hyreskontraktet till lägenheten.

Vem är sambo?
Med sambo menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. (Sambolagen 1 §).

Regler om hyresrätter finns i jordabalken 12 kap
En hyresgäst som inte längre vill använda sin hyresrätt får överlåta sin hyresrätt till en närstående som denne varaktigt sammanbor med om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Ett sådant tillstånd från hyresnämnden ska lämnas om hyresvärden inte har något emot förändringen. (Jordabalken 12 kap 34 §).

Det finns även vissa möjligheter för en sambo att få ta över hyreskontraktet om denne anses bäst behöva det, vilket främst blir aktuellt om samborna har barn tillsammans. (Sambolagen 22 §).

Sammanfattning
Som sambor uppfyller ni alltså automatiskt kravet på "närstående som varaktigt sammanbor". Ni behöver dock även ha sammanbott varaktigt, dvs. under en lite längre tid. Ni uppfyller alltså de krav som krävs enligt lagen. Hyresvärden måste dock inte ha något emot att du blir den nya hyresgästen. Jag vet inte vilka regler som gäller hos ert hyresbolag och hur de ser på hyresgäster med betalningsanmärkningar. Så det är ju något ni borde undersöka med hyresvärden för att få en uppfattning om vad de anser kring detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3017)
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning
2021-10-16 Kan sambo kräva halva bostaden efter bara kort sammanboende?
2021-10-13 Samboavtal och hyra

Alla besvarade frågor (96429)