Får min nya man skriva på papper som vårdnadshavare?

2020-07-23 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, min sambo och dotters far dog 2007.Nu har jag träffat en ny man och allt skulle bli mycket lättare om han kunde få ta del av ansvaret om min dotter .Kan vi skriva hans namn på papper som vårdnadshavare ska skriva på eller måste han vara riktig vårdnadshavare då . Detta är något både min dotter och jag vill
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I juridisk mening är det endast du som vårdnadshavare som har rätt att fatta beslut om barnet och alltså skriva under papper som rör barnet. Undantag kan göras i enskilda situationer då du kan ge din sambo en fullmakt att uppträda som ditt ombud, till exempel vid möten du själv inte kan närvara eller om ni kommit överens med skolan eller liknande om att även din sambo ska få ta del av den information som ges.

Alternativet är att din sambo ansöker om vårdnaden för din dotter. För att få bli vårdnadshavare krävs att din sambo först adopterar din dotter. En make eller sambo får med sin makes/sambos samtycke adoptera hennes barn.

(4 kap 6 § 2 st föräldrabalken – FB).

Utöver ditt samtycke ser man till vad som är det bästa för barnet vid bedömningen om din sambo ska få rätt till att adoptera. Vid alla frågor som rör adoption av ett barn är barnets bästa av största vikt.

(4 kap 1 § FB).

Det görs alltså en lämplighetsbedömning där man tittar på barnets behov av adoption, sökandens lämplighet att adoptera och syftet med adoptionen. En adoption som skapar eller stärker en relation som motsvarar den som finns mellan föräldrar och barn är vad som eftersträvas för att en adoption ska anses lämplig.

(4 kap 2 § FB).

Dessutom får barnet chans att yttra sig i fråga om adoptionen. Baserat på barnets ålder och mognad läggs vikt vid barnets egna åsikter och önskningar. Har barnet fyllt 12 år får en adoption ske endast om barnet själv samtycker till det.

(4 kap 3 och 7 § FB).

Vid en adoption blir din nya man din dotters vårdnadshavare och din dotter är i juridisk mening ert gemensamma barn. Det ger honom samma möjligheter som du har att fatta beslut som rör barnet.

(4 kap 21 § FB).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1649)
2021-03-05 Har mor- och farföräldrar en rätt att träffa sina barnbarn?
2021-03-04 Hur får man gemensam vårdnad om man inte är gifta?
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (89927)