Får min make automatiskt uppehållstillstånd om vi är gifta?

2018-11-03 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Min frågar är. Om jag är gift med någon utomlands, får den personen automatisk ett uppehållstillstånd eller måste hon gå till svenska ambassaden för att ett uppehållstillstånd. Jag har krånglat ihop lite med hur det funkar och skulle vilja ha ha hjälp så fort som mölijgt. För på migrationsverket står det om personen är gift med någon från Sverige så har den personen rätt till uppehållstillstånd. Så min frågar är får den personen dirket uppehållstillstånd eller måste man söka om det oavsett om man är redan gift med en svensk medborgare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppehållstillstånd finns stadgade i Utlänningslagen (UtlL) som är tillämplig lag för din fråga.

Som huvudregel har en make rätt till uppehållstillstånd om hen åberopar anknytning till någon som är bosatt eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § första stycket första punkten UtlL). Detta gäller inte om den sökande gjort sig skyldig till brott, lämnat oriktiga uppgifter eller om äktenskapet endast är för skens skull (5 kap. 17-17b § UtlL).

Man får inte uppehållstillståndet automatiskt genom giftermål, det måste ändå ske en prövning. Personen måste alltså göra en ansökan, och den måste i regel godkännas innan hen reser in i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får i regel inte bifallas efter inresan (5 kap. 18 § UtlL).

Som svar på din fråga måste alltså man ansöka om uppehållstillstånd oavsett, det ges inte automatiskt för att man är gift med en svensk medborgare. Make/maka har i regel rätt att få ett uppehållstillstånd, men personen måste ansöka om det.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (787)
2019-03-23 Familjeanknytning till vuxet barn?
2019-03-21 Kan CSN uppfylla försörjningskravet?
2019-03-21 Avslag på ansökan om uppehållstillstånd, migrationsverket tvivlar på vårt äktenskap
2019-03-20 Överklaga beslut om uppehållstillstånd

Alla besvarade frågor (66984)