Får min lärare sätta min mobil på "flygplansläge", om den redan var på "stör ej"?

min lärare tog min mobil för att sätta den på flygplansläge när den redan var på stör ej, får hon göra så här?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag uppfattar din fråga som att din lärare tog sin mobil för att sätta den på flygplansläge, och du undrat om det är tillåtet för din lärare att göra så. 


Den reglering som aktualiseras är skollagen


Åtgärder för elevernas trygghet och studiero. 

I enlighet med skollagen 5 kap 3 § ska alla elever tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero. Med studiero avses att det finns goda förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen. 


Enligt 5 kap 6 § får personalen vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Lärare får även omhänderta en elevs mobiltelefon enligt 5 kap 22 § om den innebär en störning. Läraren har däremot inte rätt att tvinga till sig mobiltelefonen genom att t.ex kroppsvisitera eleven eller använda våld om eleven gör motstånd eller på annat sätt vägrar ge ifrån sig telefonen. Om eleven vägrar lämna ifrån sig telefonen får istället  läraren använda sig av andra så kallade disciplinära åtgärder, exempelvis avvisning från klassrummet eller kvarsittning enligt 5 kap 6 §.


Utöver detta har skolan möjlighet att upprätta egna ordningsregler som t.ex ett mobilförbud. 


Sammanfattningsvis 

En lärare kan alltså ses ha rätt att omhänderta din mobiltelefon och sätta den på "flygplansläge" om den störde undervisningen. Det är svårt att utläsa från din fråga om en sådan störning förekom, då nu nämner att mobilen redan var på "stör ej". Således är det inte säkert att det var proportioneligt agerande av läraren, om en störning inte förekom. Men det beror på hur situationen såg ut. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline. 


Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”