Får min hyresgäst sälja sin verksamhet när han sagt upp sitt lokalhyresavtal?

FRÅGA
Hej, jag har en hyresgäst som har sagt upp sitt hyresavtal enligt hyresavtalet villkor, dvs uppsägningstid 9 månader. Hyresgästen har sedan ett par månader tillbaka, innan han sa upp lokalen, försökt sälja sin lokal/verksamhet utan framgång. Min fråga är har hyresgästen rätt att överlåta sin lokal/sälja sin lokal nu när han har sagt upp den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om hyresgästen får sälja sin verksamhet eller lokal när han sagt upp den. Samtidigt förstår jag det som utifrån informationen i din fråga, att hyresgästen försökt sälja verksamheten innan han sade upp sitt hyresavtal. Om det är på detta vis, borde allt vara i sin ordning och han får överlåta sin verksamhet eftersom detta är separat från lokalen och erat hyresförhållande.

Om hyresgästen däremot försöker sälja verksamheten med löfte om att verksamheten ligger i din lokal, när hyresgästen har sagt upp hyresavtalet, är detta inte okej, eftersom han då inte har rätt att fritt förfoga över fastigheten då den ska sägas upp.

Vänligen,

Nora Friberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?