Får min gode man få min post skickad till sig, spärra mitt kort och konto? Kan jag ogiltigförklara en fullmakt?

2019-12-05 i God man
FRÅGA
Hej!Jag har en God Man sedan en tid tillbaka. Enligt pappret jag har från Överförmyndare i samverkan så ska min gode man bevaka rött, förvalta egendom och sörja för person. För drygt en och en halv månad sedan så valde min gode man att få posten skickad till sig, han har översikt på mitt konto och valde att spärra mitt bankkort och ersätta med ett annat. Denna person har även "hotat" med att spärra mitt konto.Det jag undrar nu är vad har gode mannen rätt till att göra? Får hen spärra mitt kort och ersätta det? Kan hen spärra mitt konto så att jag inte har tillgång till det? Min förståelse när jag läser FB kring detta så låter det mer som något en gode man inte kan göra, utan det är mer under förvaltare? Jag kommer inte ihåg om jag skrivit på någon fullmakt i någon form men om jag gjort det hur kan jag göra den ogiltig?Ändring av bankkortet har skapat problem med betalning av min månads laddning för min telefon tex.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du undrar över om din gode man har rätt att få din post skickad till sig, spärra ditt bankkort och ersätta det, samt att "hota" med att spärra ditt konto. Jag uppfattar det också som att du undrar om du kan göra en fullmakt ogiltig, om du har skrivit på en sådan som ger din gode man rätt att göra dessa saker.

Allmänt om god man

Precis som du skriver, finns reglerna om god man i föräldrabalken (FB), närmare bestämt i kap. 11 och 12.

Ett godmanskap kan innebära att en god man, precis som det står i ditt papper, bevakar din rätt, förvaltar din egendom och sörjer för din person (FB 11 kap. 4 §). Att bevaka rätt innebär till exempel att ansöka om bidrag, överklaga beslut, ingå avtal eller företräda dig vid en bostadsförsäljning. Att förvalta egendom innebär till exempel att betala räkningar, att göra en budget tillsammans med dig och se till att dina pengar är placerade på ett tryggt sätt. Att sörja för person innebär att din gode man ska se till att dina intressen bevakas, till exempel så att du får den vård och fritid du har rätt till.

God mans behörighet till bankkonton

Du har fortfarande kvar full förfoganderätt över dina bankkonton även om du har en god man. Om den gode mannen företar någon form av handling för din räkning som får rättslig betydelse, t.ex. säljer egendom, ska du ha gett samtycke till detta. För mer vardagliga handlingar, som exempelvis betalning av räkningar, antas du ha gett samtycke (FB 11 kap 5 §).

Vad din gode man har rätt att göra mer i detalj, t.ex. när det gäller att spärra konto och/eller kontokort, kan jag tyvärr inte ge ett tydligt svar på. Det beror lite på vad som står i förordnandet av din gode man. Att spärra kort och konton är nämligen inte rättshandlingar, det krävs därför inte att den gode mannen har ditt samtycke. Jag skulle råda dig att vända dig till överförmyndaren i din kommun och ta reda på vad som gäller i din situation. Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över hur bl.a. gode män sköter sina uppdrag. Du kan gå in på din kommuns hemsida och klicka dig vidare till överförmyndarnämnden för att få fram kontaktuppgifter till din överförmyndare.

God mans möjlighet att få din post skickad till sig

En god man kan begära att få din post skickad till sig, genom att fylla i en blankett om särskild postadress och skicka in till skatteverket. Det innebär att post från statliga myndigheter, kommuner och landsting kommer till din gode man istället för dig. Vanliga brev går fortfarande till dig, om inte din gode man meddelar övriga avsändare att breven ska gå till honom eller henne. Att din gode man anmäler särskild adress, och får din post skickad till sig, kräver dock att du lämnar ditt godkännande. Har du inte gjort detta, kan det vara så att din gode man gjort detta olovligen.

Kan du ogiltigförklara en (eventuell) fullmakt?

Om du har skrivit under en fullmakt som innebär att du gett samtycke till att din gode man gör något som kräver ditt samtycke, till exempel att få din post skickad till sig, finns det regler i avtalslagen (AvtL) som kan innebära att fullmakten är ogiltig. Jag ska beskriva några situationer som kan innebära att fullmakten är ogiltig.

Om du blivit tvingad att skriva under fullmakten, och tvånget utövats med våld eller hot (AvtL 28 §) Även om du blivit tvingad att skriva under fullmakten, utan våld eller hot, men att motparten (den gode mannen) insett att du blivit tvingad till det kan fullmakten vara ogiltig (AvtL 29 §).

Om någon avsiktligen vilselett dig till att skriva under fullmakten, t.ex. genom att ge dig felaktig information om vad det är du skriver på eller att undanhålla information från dig, kan fullmakten förklaras ogiltig (AvtL 30 §).

Om någon har utnyttjat faktumet att du inte förstår situationen kan fullmakten ogiltigförklaras (AvtL 31 §).

Det finns fler regler som kan innebära att en fullmakt är ogiltig, till exempel om omständigheterna när du skrev under fullmakten är sådana att det skulle strida mot tro och heder att fullmakten skulle gälla (AvtL 33 §). Skulle du få reda på att du har skrivit under en fullmakt och har mer frågor om denna kan ogiltigförklaras är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (520)
2021-06-18 Kan en person bli god man för sin flickvän?
2021-06-17 Vad gäller för tidigare ingånget avtal efter förordnande av förvaltare?
2021-06-16 Kan god man ge bort huvudmans egendom?
2021-06-08 Kan en förvaltare hindra sin huvudman från att flytta?

Alla besvarade frågor (93199)