Får min fru rätt till min fastighet i samband med att vi ingår äktenskap?

2019-02-20 i Bodelning
FRÅGA
Jag köpte en fastighet 1989.1992 träffade jag en kvinna som jag gifte mig med 1999.Jag har i allla år betalt alla kostnader för huset.Andra kostnader har vi delat relativt lika.Nu vill hon flytta och tycker hon har rätt till halva huset.Min fråga är, Har hon det, vad har jag för rättigheter.Mmvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har funderingar kring det ekonomiska förhållandet mellan två makar. Bestämmelser i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB)

Mellan två makar kan råda två lika egendomsförhållanden; enskild egendom och giftorättsgods. Vilken egendom det är fråga om får betydelse vid eventuell bodelning.

Utgångspunkten är att all egendom mellan makar utgör giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB). Det innebär att vid eventuell bodelning fördelas det sammanlagda giftorättsgodset lika mellan makar (11 kap 3 § ÄktB).

Detta är alltså utgångspunkten. I en bodelning ingår dock inte enskild egendom (10 kap 1 § ÄktB). 7 kap 2 § Äktb uppräknas exempel på vad som utgör enskild egendom, däribland:

egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,Såvida det inte finns något äktenskapsförord er emellan där det uttryckligen framkommer att fastigheten ska utgöra enskild egendom, kan alltså din maka hävda rätt till hälften av värdet på fastigheten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2377)
2019-12-11 Är jag ansvarig för min makes skulder? Och vad händer med skulder som uppkommer efter ansökan om skilsmässa?
2019-12-10 Avvisat bodelningsavtal
2019-12-10 Vad händer med sparkontot i min mans namn om vi skiljer oss?
2019-12-08 Kan man dra ekonomiska fördelar av en förhastad bodelning vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (75555)