FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt23/01/2019

Får min fru hindra mig från att träffa våra barn?

Hej.

Jag och min fru ska skiljas, vi har varit gifta i 2.5 år och har två barn med gemensam vårdnad.(8mån och 3.5år)

Hon packade ner lite kläder och leksaker och flyttade hem till sina föräldrar och har brutit all kontakt, sedan nån dag tillbaka.

Jag får enligt hennes pappa inte träffa barnen på grund av andra lagar än barnets rätt att träffa sin förälder.

Vi skiljdes åt utan bråk och skrik, allt var lugnt och sansat men nu har jag inte fått träffa eller prata med mina barn på hela helgen.

Det gör så fruktansvärt ont när inte barnens bästa sätts i första hand och ingen dialog kan komma till skott.

Vad ska jag göra?

Jag vill ju inte förvärra förutsättningarna för att barnen ska ha god kontakt till båda föräldrarna.

Tack

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att situationen är frustrerande och ska försöka hjälpa dig så gott jag kan. Reglerna som besvarar din fråga finns i föräldrabalken (FB). Jag vet inte vilka andra lagar som din frus pappa syftar på. Finns det omständigheter angående situationen som du inte känner till eller anger i frågan? Jag kommer i mitt svar utgå från de detaljer som finns i frågan.

Ett snabbt svarpå din fråga är attdin fru inte har rätt att hindra dig från att träffa barnen. Eftersom ni har gemensam vårdnad ska ni tillsammans fatta beslut som rör barnen och ta hand om dem (6 kap 11 och 13 § FB). Jag beskriver nedan mer ingående hur vårdnaden ser ut efter skilsmässa och vad som gäller om du och din fru inte kommer överens.

Vid skilsmässa kommer tingsrätten besluta om vårdnad
I samband med att tingsrätten beslutar om er skilsmässa kommer frågan om hur vårdanden för era barn ska se ut i fortsättningen tas upp.

Utgångspunkten är att vårdnaden fortsätter att vara gemensam efter skilsmässa (6 kap 3 § FB). Det vanligaste är alltså att tingsrätten beslutar att barnen ska stå under vårdnad av båda föräldrarna även efter skilsmässan. Som du också nämner är det ju barnets bästa som ska komma i första hand, och ett barn anses normalt må bäst av att träffa båda sina föräldrar (6 kap 2 a § FB). Om tingsrätten beslutar att vårdnaden ska fortsätta vara gemensam ska ni som vårdnadshavare tillsammans ta hand om barnen och de får inte hindras från att träffa någon av föräldrarna.

Tingsrätten kan överföra vårdanden till en av er
Det finns dock en möjlighet för tingsrätten att överföra vårdanden till antingen dig eller din fru ensam. Då får den föräldern som har vårdnaden själv bestämma över barnet. Tingsrätten kan göra detta antingen automatiskt i samband med målet om skilsmässa. Det görs om det är framkommer att det inte är barnens bästa med gemensam vårdnad. Om tingsrätten däremot anser att vårdnaden ska vara gemensam, krävs att antingen du eller din fru ansöker om ensam vårdnad för att den ska ändras (6 kap 5 § FB).

Det döms ofta till ensam vårdnad om föräldrarna har väldigt svårt att samarbeta i frågor som rör barnet eller om det finns risk att barnet far illa hos någon av föräldrarna. Det anses till exempel inte vara bäst för barnet att vara med en våldsam eller missbrukande förälder. Inte heller anses det bäst för barnet att leva i en konfliktfylld miljö med föräldrar som ständigt bråkar.

Anledningen att jag nämner detta är att dins frus beteende kan tolkas som att hon vill ha ensam vårdnad. Det kan därför vara bra för dig att veta att hon, precis som du, kan ansöka om det och hur domstolen i så fall gör en bedömning.

Detta bör du göra
Det bästa för din del skulle jag säga är att försöka få den gemensamma vårdanden att fortsätta. Det du först och främst kan göra är att visa att du är villig att samarbeta i frågor som rör era barn. Detta är, som nämnt ovan, nämligen en viktig faktor som domstolen kommer titta på.

Ett första steg för att visa det är att kontakta socialtjänsten i er kommun och be om samarbetssamtal (6 kap 18 § FB). Då kommer din fru kallas till ett samtal tillsammans med dig och en professionell från socialtjänsten. På samtalet kan ni försöka reda ut situationen och hitta en lösning som är bäst för er och barnen. Det är kostnadsfritt och brukar fungera bra för föräldrar som inte kan komma överens. Som nämnt ovan visar det även för domstolen att du är villig att samarbeta, vilket är en viktig faktor för att vårdnaden ska fortsätta vara gemensam.

Om ni lyckas komma överens om situationen under samarbetssamtalen, finns det därefter något konkret för dig och din fru att följa vad gäller vårdanden och eventuellt hur barnen ska bo och när de ska träffa den andra föräldern. Att det finns något konkret att följa gör att en av er inte kan bryta mot överenskommelsen utan konsekvenser.

Att din fru håller barnen från dig kan vara till hennes nackdel
Om din fru fortsätter att hindra era barn från att träffa dig, kan det ses som umgängessabotage. Umgängessabotage ses i sin tur som att en förälder inte är samarbetsvillig i frågor som rör barnet. Om din fru inte dyker upp på samarbetssamtal och fortsätter hålla barnen ifrån dig utan att det finns ett beslut om att du inte får träffa dem, är det till hennes nackdel och din fördel när tingsrätten ska besluta om hur vårdnaden om och umgänge med barnen ska se ut.

Sammanfattning och råd
Din fru har inte rätt att hindra dig från att träffa barnen, så länge ni har gemensam vårdnad. Om vårdnaden skulle ändras och domstolen säger att barnen inte får träffa dig, har din fru rätt att hindra dig från att träffa barnen. Det är dock inte sannolikt att du skulle förbjudas att träffa dem, om det inte finns mycket svåra omständigheter kring situationen som jag inte vet om och som kan göra att barnen far illa med dig.

Jag rekommenderar dig att försöka tala med din fru och berätta att hon inte får hindra dig från att träffa barnen så länge ni har gemensam vårdnad. Om inte det fungerar, bör du kontakta socialtjänsten för samarbetssamtal. Om hon inte dyker upp på samtalen eller om de inte hjälper, kan du i sista hand ansöka om stämning hos tingsrätten. Tingsrätten tar då beslut om vårdnaden och umgänget med barnen som ni måste följa.

Som nämnt ovan kan det dock hända att tingsrätten i samband med skilsmässomålet beslutar om detta, om det framkommer att situationen är ohållbar för barnen. Det bästa är dock alltid om ni kan komma överens själva eller med hjälp av socialtjänsten.

Hoppas svaret är till hjälp och att det ordnar upp sig för er! Har du fler funderingar får du gärna ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Julia AmundssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”