Får min fru behålla sitt permanenta uppehållstillstånd om jag dör?

2019-05-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min fru och jag gifte oss 2003 och flyttade till Sverige 2005. Hon är Litauisk och Kanadensisk medborgare. Vi har registrerat vårt äktenskap och hon har Put i Sverige sedan 2005. Jag är svensk medborgare, har arbetat och har permanent bostad i Sverige. Får hon behålla sitt Put om jag dör?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om permanent uppehållstillstånd hittar du i utlänningslagen.

Ett permanent uppehållstillstånd (PUT) kan återkallas endast i vissa fall. Omständigheter som utgör grund för återkallelse av PUT är att personen flyttar från Sverige (7 kap. 7 § utlänningslagen), att personen medvetet lämnat felaktiga uppgifter som ledde till att uppehållstillståndet beviljades (7 kap. 1 § utlänningslagen) samt genom utvisning efter viss brottslighet (8 a kap. 1 § utlänningslagen).

Att du avlider är inte en omständighet som kan leda till återkallelse av PUT, även om din fru från början fick uppehållstillstånd i Sverige pga. anknytning till dig. Din fru får alltså behålla sitt PUT om du dör.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1050)
2020-08-07 Vem har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning?
2020-07-31 Hur långtgående utredningsskyldighet har migrationsdomstolen?
2020-07-29 Påverkar ordningsbot möjligheter till jobb och svenskt medborgarskap?
2020-07-26 Vad gäller för min blivande make som är EU-medborgare?

Alla besvarade frågor (82737)